Brist på investeringar ökar barngruppernas storlek i förskolan

Idag behandlade programnämnd Barn och Utbildning investeringsbudgeten för 2007. Årets investeringsbudget kommer väldigt sent vilket innebär att de beslut som krävs inte har tagits och att byggnationer är försenade. Bara i år behövs mellan 13-15 nya förskoleavdelningar. De resurser som den nya kommunledningen nu avsätter är alldeles för små för att klara full utbyggnad.

Redan nu skulle det dessutom  behöva göras förstudier för att klara byggnation av fler förskolor mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen samt vid nya bostadsområden i Rynningeåsen och i Näsby.

Konsekvenserna av högerkoalitionens investeringsbudget är att man måste fylla på med barn i befintliga barngrupper istället för att investera i nya förskolelokaler. Det betyder att de grupper som barnens vistas i på dagarna bara blir större och större. Samtidigt riskerar Örebro kommun att få kö till förskolan och akut platsbrist på vissa håll.

- Förskolan är viktig och vi har jobbat hårt för att göra den tillgänglig för alla barn trots ett ökat tryck. Samtidigt har vi lyckats minska barngruppernas stolek och öka personaltätheten. Nu riskerar flera års målmedvetet arbete att gå om intet, säger Lena Baastad.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avsatte 33,8 miljoner i sitt förslag till investeringsbudget 2007 för att bygga nya förskolor. Dessutom avsattes 5 miljoner extra till personalförstärkningar i vårt budgetförslag.

- I valet så var det flera partier i den nya kommunledningen som lovade stora satsningar på förskolan. Tyvärr kan vi bara konstatera att den nya kommunledningen inte håller vad de lovat. Med den politik som nu förs kommer vi istället se kraftiga försämringar, säger Mussie Ephrem (v).

2007-04-23 16:34