Bryt boendesegregationen

Högermajoriteten i Örebro kommun vill sälja stora fastigheter i Grendjärstaden (gamla I3) till bostadrätter.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss av ärendet för att utreda hur en försäljning hotar kommunens mål om en tät blandning av bostadtyper och upplåtelseformer i alla stadsdelar.

- Detta är en fråga med stor betydelse för hur vi kan påverka boendesegregationen i Örebro. Försäljningen är en bostadspolitisk fråga och då måste vi väga fördelar mot nackdelar, säger Jonas Karlsson.

Med försäljningen kommer det egentligen bara finnas bostadsrätter i den nya och växande stadsdelen Grenadjärstaden.

- Vi lever med boendesegregation i Örebro. Vi måste mixa bostadsformer för att bryta segregationen. Det är inte allt, men att enbart sälja till bostadsrätter är att gå ett steg i fel riktning, säger Peter Dahlgren.

 

- Vi har dragit lärdom av det sättet vi planerade stadsdelar förr. Då byggdes bara hyresrätter exempelvis. Vi vill både utveckla de stadsdelar vi har, men också ta snavar för framtidens stadsdelar. Vi måste ta diskussionen om och ansvaret för hur vi vill att Örebro ska utvecklas i framtiden, avslutar Lena Baastad, oppositionsledare.

Fullmäktige biföll socialdemokraternas återremissyrkande för att utreda om/hur målet om en tät blandning av bostadstyper uppfylls genom försäljningen av fastigheter i Genadjärstaden.

2007-10-24 15:43