Budget 2007: Vi tror på Örebro!

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro presenterade en gemensam oppositionsbudget för 2007: Ett Örebro för alla - arbete, demokrati, rättvisa. Du kan läsa budgeten i sin helhet här. Från socialdemokraterna fanns Mats Sjöström, Lena Baastad, Jonas Karlsson och Carina Dahl på plats. En budget som famförallt handlar om satsning på nya jobb, på skolan och fler boenden för äldre.

Här kommer några utdrag ur budget:

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att bedriva en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik, på samma sätt som vi har varit drivande i majoritet. Vi kommer att fortsätta jobba för att Örebro växer och utvecklas. Ett Örebro där människor tillsammans skapar förutsättningar för tillväxt och rättvisa.
En hörnsten i vårt arbete är att skapa fler nya jobb. Vi kommer att arbeta för minskade klyftor och för ett tryggare Örebro. Vi vill att vår stad ska gå före och vara en miljövänlig plats att leva och verka på. Vi vill skapa ett Örebro för alla.

När vi vill använda våra gemensamma skattepengar kommer det att vara med ett enda mål för ögonen. Vi vill skapa ett Örebro för alla, med arbete, demokrati och rättvisa som grund.

Tillväxt- och arbetsmarknadspolitik för fler nya jobb
Förutsättningar för arbete skapas om näringsliv och samhälle drar åt samma håll. Arbetarrörelsen har alltid krävt arbete åt alla, och vi är beredda att fatta de beslut som krävs för att ge förutsättningar för fler jobb och tillväxt.

 Utvecklingsjobb skapar förutsättningar för egen försörjning

 Satsning på vuxenutbildning och stadsdelsutveckling

 Kombitrafiken är en strategisk tillväxtfråga

 Stöd till nyföretagande för tillväxt och egenförsörjning

 Förstärkt infrastruktur

 Nya järnvägsförbindelser för industrin

 Fler bostäder behövs

Välfärdspolitik för ökad trygghet och minskade klyftor
Socialdemokraterna och vänsterpartiet värnar om vårt gemensamma välfärdssamhälle. Den offentliga sektorn ska omfatta alla, och behovet ska styra rätten till offentlig service, inte plånboken. Vi vill fortsätta att göra Örebro tryggare för alla.

 Nytt trygghetsboende för äldre – Tryggbo

 Hemservice för alla Örebroare över 80 år

 Nytt demensboende med 80 platser

 Trygga barn klarar mer – inför läxhjälp i skolan

 Åtgärdsprogram för bättre skollokaler

 Bättre boende och stöd för funktionshindrade

 Vägledning för minskat socialbidragsberoende

 Stärk det förebyggande arbetet

 Ökat stöd för utsatta kvinnor och barn

 Starkt och aktivt ÖBO

 Klotter leder till ökad otrygghet

 Heltid en rättighet – deltid en möjlighet

 Offensiv lönepolitik för ökad jämställdhet

Miljö- och folkhälsopolitik för en hållbar tillväxt
Att skapa ett hållbart samhälle är en av våra stora framtidsutmaningar. Det är ett arbete som måste ske överallt och hela tiden i hela kommunen, bland örebroare och i näringslivet. Vi vill att Örebro ska vara en föregångskommun.

 Biogassatsning för minskad klimatpåverkan

 Genomförandet av Örebro miljömål

 Fullfölja EPC-projektet

 Näridrottsplatser för lek och rörelse

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är tydliga. Vi vill tillsammans med örebroarna skapa ett Örebro för alla, med arbete, demokrati och rättvisa.

Samtidigt är det viktigt att peka på skillnaderna mellan oss och högerkoalitionen. Vi presenterar tydliga satsningar på hur vi vill utveckla Örebro. Högerkoalitionens budget tyder på en svag kommunledning. Den är otydlig och innehållslös. Det är många ord men lite verkstad. Högerkoalitionen har inte ens orkat prioritera det budgetutrymme som finns för 2007.

När högerkoalitionen pratar jobb berättar vi hur vi vill åstadkomma dem. När högerkoalitionen pratar jämställdhet har vi förslag på åtgärder. De pratar hållbar utveckling, men det nämns inte bland målen för 2007. De redovisar en politik som innebär mer orättvisor och ökade klyftor. Vi vill skapa ett Örebro för alla.

Den nya politiska majoriteten i Örebro vill inte garantera anställda rätt till heltid. Rätten till heltid är en naturlig del i en socialdemokratisk och vänsterpartistisk jämställdhetspolitik. Idag är det främst kvinnor inom vård- och omsorgssektorn som arbetar deltid, och många av dessa kvinnor vill ha en högre tjänstgöringsgrad. Vi kan inte acceptera att kvinnors löner hålls nere, såsom högerkoalitionen vill.

Vi blir oroliga när högerkoalitionen skriver att de vill ”se över” Örebronormen för försörjningsstöd. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik kommer att öka antalet personer som lever på försörjningsstöd kraftigt, och vi kan inte tolka högerkoalitionens skrivning på något annat sätt än att de vill sänka nivåerna för socialbidrag. Den gamla högerns politik blir tydlig. Varför är det just de som har socialbidrag som ska betala priset för deras politik?

Vår tids kanske största ödesfråga är frågan om klimatförändringarna. Den nya högerkoalitionen är märkbart tyst. Vi efterlyser tydliga mål om hur den nya politiska majoriteten vill att Örebro ska bidra till en bättre miljö och minskad påverkan på klimatet. Det går inte att tolka högerkoalitionens budget på något annat sätt än att dessa frågor prioriteras lågt.

Vi tror på Örebro. Vi tror på ett Örebro för alla, med arbete, demokrati och rättvisa som grund.

 

Tyck till om budget 2007!

Skriv till oss med dina frågor eller synpunkter!


 


 

2006-11-28 09:49