Budget för alla på stadsbiblioteket

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har bjudit in alla örebroare att delta i budgetprocessen inför 2009. Ett nytt sätt att göra budget. Ett sätt där fler kan delta och påverka.

- Det här är raka motsatsen till högerkoalitionens budgetarbete som skedde i slutna rum utan att ¨någon visste vad som pågick eller skedde, sa Lena Baastad (s) som inledde det öppna mötet på Mummel och mums, caféet i stadbibliotekets lokaler.

- Vi tänker träffa 40 000 örebroare innan nästa val. Vi vill träffas för att diskutera vilka problem de ser, lyssna på deras förslag till lösningar och vi vill kunna omsätta människors kunskaer och erfarnheter till konkreta reformer, menar Lena Baastad.

Under mötet kunda intresserade Örebroare träffa alla oppositionsråd från både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men där fanns också flera fritidspolitiker från oppositionen. Allt för att kunna lyssna, fånga upp och kanske förklara.

Efter det öppna mötet för alla intresserade skulle oppositionens förtroendevalda i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder direkt sätta sig  och jobba med de synpunkter som kom in.

Du kansske går och bär på en bra idé? Hör av dig till oss!

2008-06-02 17:43