Budget som urholkar förskolan

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är djupt oroade för hur högerkoalitionens vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng ska slå i budgeten för 2009. Det nya bidraget kan komma att kosta mer än 30 miljoner kronor per år för Örebro kommun. I dagsläget är det dock oklart vad slutnotan blir för Örebros skattebetalare och det är oklart vilka delar av Örebro kommuns barnomsorg och förskolor som kommer få betala bidraget.

 

- Jag är rädd för att högerkoalitionen inte har konsekvenserna klara för sig genom att införa ett vårdnadsbidrag. Förutom att det kommer slå hårt mot jämställdheten så måste bidraget finansieras inom kommunens budget. Redan idag har vi stora behov inom förskolan. Förskolan borde få mer resurser för att öka kvaliteten, säger Lena Baastad, (s).

 

- Istället för att utvecklas kommer Sveriges unika och omtyckta förskola att urholkas. Genom att införa vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng i kommunen, samtidigt som regeringen sänker skatten på hushållsnära tjänster och på arbetsgivaravgifter för unga, så överför man resurser från en förskola som ska vara bra för alla barn till att underlätta för de familjer som anställer barnflickor. Sammantaget innebär det ett hårt slag mot den svenska förskolan och som är resultatet av en medveten högerpolitik, fortsätter Lena Baastad (s).

 

Vårdnadsbidraget riskerar att allvarligt urholka kvaliteten i barnomsorgen. Sveriges Kommuner och Landsting har uppskattat att vårdnadsbidraget kan kosta kommunerna 2,5 miljarder. Det motsvarar kostnaden för 7 600 personer som arbetar i barnomsorgen - eller en nästan tioprocentig minskning av antalet barnomsorgsanställda - enligt beräkningar gjorda av riksdagens utredningstjänst. Dessa pengar skulle istället kunna användas för att förstärka förskolan.

 

- Kommunledningens budget visar på deras otydlighet. Att lägga den enskilt största förändringen i kommunens verksamhet under den här mandatperioden under en post kallad ”ofördelat” är oansvarigt. Att dessutom inte redovisa för Örebroarna vad kalaset kommer kosta, eller var besparingarna ska ske är oansvarigt. Många är oroliga för hur deras förskola kommer drabbas, den oron verkar kommunledningen ignorera. Det är dessutom allvarligt att kommunledningen verkar mer intresserad att prata budget i media än att informera medborgarna och deras företrädare, menar Murad Artin, (v).

 

Oppositionen kommer presentera sitt budgetalternativ först efter nästa vecka då den egentliga budgetberedningen är planerad. Att majoriteten presenterar sin budget en vecka före visar att de haft uppgifter om budgetförutsättningarna innan oppositionen.

 

- Det har inför budget 2009 funnits få och ofullständiga underlag. Så sent som förra veckan ordnades en verksamhetsgenomgång inför budgetarbetet. Då fanns i stort sett inga siffror klara, och oppositionen fick mycket bristfälliga svar på sina frågor om budgeten och arbetet runt den. Plötsligt finns det nu en budget. Det verkar som om kommunledningen inte vill att någon ska få ta del av budgetarbetet. Oppositionen fick t.o.m. budgeten efter media. Istället för breda politiska diskussioner diskuterar de sina egna siffror bakom låsta dörrar, säger Jonas Karlsson (s)

 

- Majoriteten lånar pengar från kommande år för att ha råd med sin budget. I sin egen budget säger de att kommunen klarar en investeringsnivå på 250 miljoner kronor, men väljer att investera 328 miljoner kronor. De frångår sitt eget mål och de hänvisar till att de kommande åren ska spara in det de spenderar 2009. Det är oansvarigt och ett farlig sätt att resonera, avslutar Murad Artin (v)

 

För mer information eller intervjuer kontakta

Lena Baastad, kommunalråd (s), 070-375 16 37

Jonas Karlsson, kommunalråd (s), 076-551 40 03

Murad Artin, kommunalråd (v), 070-376 03 98

 

 
2008-05-20 15:00