Byggstart för Mässan


Nu finns det inga hinder för att börja bygga Örebros nya mässanläggning redan innan årsskiftet. Alla formella beslut är klara. Detaljplanen för mässan har vunnit laga kraft, bygglovet är beviljat, markaffären och upphandlingen är slutförd.

I juni 2006 gav kommunfullmäktige Örebroporten i uppdrag att bygga en ny Citymässa i Örebro. Sedan dess har planeringen fortsatt i enlighet med gällande tidplan. Det betyder att slutlig utformning är klar och att bygget är upphandlat. I enlighet med beslutet i kommunfullmäktige har Örebroporten förvärvat marken för mässbygget till en kostnad av 3 miljoner kronor.

- Det är naturligtvis glädjande att mässbygget äntligen kan komma igång. Satsningen på först Conventum och nu mässan kommer att förstärka Örebro som mötesstad ytterligare. Dessutom innebär den fler jobb och tillväxt, säger Jonas Karlsson, kommunalråd (s).

Conventum har bättre beläggning än planerat och slår rekord i omsättning. Dessutom har hotellbeläggningen fortsatt att öka. Arrangemang som inte skulle kommit till Örebro annars har nu fått utrymme i Örebro.

- Vi kan i efterhand konstatera att satsningen på Conventum var lyckad. Med den tillkommande mässan så kan vi erbjuda unika möjligheter för möten och arrangemang i Örebro, fortsätter Jonas Karlsson.

I enlighet med kommunfullmäktiges intentioner antogs en detaljplan av Byggnadsnämnden. Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen. Men då ingen överklagat Länsstyrelsens avstyrkan av överklagandet, har detaljplanen vunnit laga kraft. Bygglov för mässan har beviljats i enlighet med detaljplanen.

- Vi har fått ett tydligt uppdrag från kommunfullmäktige att bygga en mässanläggning i Örebro och idag vet vi att vi kommer att kunna bygga en mycket bra anläggning, säger Roger Andersson, ordförande i Örebroporten (s).

Byggföretaget NCC har vunnit upphandlingen av bygget i partnerskap med Örebroporten. Totalkostnaden för byggnationen är maximalt 125 miljoner kronor, men genom att samarbete hoppas man kunna pressa kostnaden ytterligare. NCC planerar för att kunna sätta igång i december.

2006-11-27 14:53