Carina Dahl: Det är inte fler lås och larm som ger trygghet

Det är inte fler lås och larm som gör människor trygga, utan vetskapen om att medborgarna i Örebro mår bra, har en sysselsättning, behandlas med respekt och värdighet och ses som medmänniskor i samhället.

Den viktigaste insatsen för ÖreBRÅ, det brottsförebyggande rådet i Örebro, har därför varit att på ett så bra sätt som möjligt öka samverkan mellan socialtjänsten, polisen, skolan och samhället i övrigt. Även det civila samhällets insatser är viktiga i denna samverkan för att få Örebro att upplevas som en trygg kommun att leva i.

ÖreBRÅ driver en rad olika projekt för att förebygga brottslighet i Örebro. Men det viktigaste arbetet för att förebygga brott kan aldrig enbart drivas i projektform eller genom olika grupper och styrelser. Som socialdemokrat ser jag att roten till all brottslighet finns i sociala faktorer, så de viktigaste insatserna för minskad brottslighet görs i arbetet för minskade klyftor och ökad rättvisa i samhället.

Som nybliven ordförande i det svenska nätverket för kommuner som arbetar för ett narkotikafritt samhälle, ECAD, tycker jag att arbetet mot droger är en av de viktigaste brottsförebyggande åtgärderna. Lyckas vi skapa ett narkotikafritt samhälle, vilket måste vara vårt mål, lyckas vi också kraftigt minska brotten.

ÖreBRÅ har tagit fram ett informationsmaterial i form av broschyrer och en film, ”Våga leva livet”, som beskriver vad äldre människor bör tänka på för att minska risken att drabbas av framförallt stölder och inbrott.

Kommunen arbetar också med en strategi för mindre klotter och en trevligare stad, tillsammans med polis och fastighetsägare. Tillsammans med bland annat ett par taxibolag i Örebro, stadens krogar, och Örebro studentkår drivs ett arbete mot svarttaxi. Ett projekt drivs för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. ÖreBRÅ är också med och stödjer nattvandringen i kommunen.

Ett aktuellt projekt är det arbete som görs just nu där ungdomar i kommunen erbjuds att kostnadsfritt registrera sin mobiltelefon så att den, om den blir stulen eller borttappad, spärras för användning.

I dagarna äger en stor metodutbildning rum i Örebro som bland annat handlar om både stölder i handeln, och stölder vid idrottsevenemang för unga. Just idrottsrörelsen stod också i fokus när ÖreBRÅ:s projekt ”Örebroväskan” tävlade om Sveriges bästa brottsförebyggande projekt. Tyvärr lyckades inte projektet vinna, men jag är övertygad om att Örebroväskan, som syftar till att minska stölder vid ungdomar idrottsevenemang, kommer att bli en succé!

Örebro kommun driver ett bra brottsförebyggande arbete, men kan givetvis alltid utveckla oss. I vårt valmanifest ville vi socialdemokrater fortsätta arbeta för en bättre samverkan mellan myndigheter. Givetvis kommer vi i opposition att fortsätta arbeta för dessa viktiga frågor.

 

Carina Dahl (s)
Kommunalråd med ansvar för social välfärd

2006-10-27 09:20