Carina Dahl: Var står de borgerliga i kampen mot narkotika?

Carina Dahl (s), kommunalråd

Målet måste vara ett narkotikafritt Örebro


Jag har alltid varit allvarlig när jag sagt att jag vill skapa ett narkotikafritt Örebro. Under den gångna mandatperioden har Örebro kommun tagit nya mer effektiva grepp för att bekämpa narkotikan och förebygga alkoholmissbruk. Narkotikan är ett hot inte bara mot den som missbrukar och dess anhöriga. Narkotikan är också ett hot mot alla medborgare och vårt gemensamma samhälle. Narkotikan skapar mänskligt lidande och orsakar stora kostnader. Vi ser också hur alkoholens skadeverkningar ökar. Engagemanget för ett alkoholskadefritt och ett narkotikafritt samhälle växer i alla åldrar.

Nya former för samverkan mellan polis, landsting, kriminalvård och kommun har skapats. Nya effektivare utrednings- och behandlingsmetoder har prövats och gett framgång. Kompetensutvecklingen har förbättrats för all den personal som dagligen arbetar med narkotika- och alkoholberoende. Vi har inrättat Örebros centrum för alkohol- och drogprevention (ÖCAD). ÖCAD ska utifrån Örebro kommuns drogpolitiska handlingsplan stimulera och samordna alla aktörer både inom och utom kommunen i det drogpreventiva arbetet. Nya vårdkedjor för missbrukare provas och utvecklas. Ny tydlighet och nya avtal med frivilligorganisationer för bättre samarbete och helhet för människor i behov.

I den närmaste framtiden hoppas jag att vi kan införa behandlingsgarantier för missbrukare vilka kan hjälpa fler människor till ett liv fritt från beroende och en kommun där färre drabbas av narkotikan och alkoholen.

I den borgerliga koalitionens material runt socialtjänsten talas det om nya modeller för bättre samarbete. Den nya borgerliga koalitionen vill också skapa fler och tydligare gemensamma projekt. Ett av projekten kallas: ”Sluta droga börja gosa”. Den nivå vi har på vårt restriktiva alkohol- och narkotikaarbete i Örebro förtjänar något annat än detta. De poliser, lärare, föräldrar, behandlingsassistenter och socialsekreterare som varje dag dygnet runt arbetar mot narkotikan förtjänar något annat än detta. Idag finns en blocköverskridande handlingsplan mot droger och vi har gemensamt startat ÖCAD. Jag hoppas inte vaga antydningar om nya modeller och nya projekt betyder att det arbetet ska skrotas.

Jag blir också oroad när den borgerliga regeringen vill lägga ned både satsningen på Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén. Vilken signal sänder det?

Jag kommer som socialdemokrat sätta kampen mot narkotikan högt på dagordningen. Det arbete som grundlagts under fyra år får inte förstöras, för människorna i Örebros skull.

 

Carina Dahl (s)
Kommunalråd

2006-10-24 12:00