Carina Dahl kritisk till majoritetens budget i Social välfärd.

Högerkoalitionen har inte lyckats presentera ett förslag till budget för 2008 som går att förhålla sig till. Därför kan vi som opposition följaktligen inte presentera någon alternativ sifferbudget. Vi kommer därför att lägga ner våra röster.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är mycket kritiska till att högerkoalitionen vill genomföra besparingar inom Social välfärd trots att kommunen har en starkare ekonomi än på mycket länge. Vi vill i stället i korthet redovisa vilka satsningar vi anser vara mest angelägna.

Vi vill skapa ett samhälle för alla, där alla är delaktiga, kan utvecklas och leva ett bra liv. Vi vill ha ett Örebro där det är tryggt att åldras. God omsorg och vårdboende ska finnas när behovet finns. Den offentliga sektorn ska omfatta alla, och behovet ska styra rätten till offentlig service, inte plånboken. Vi vill skapa ett Örebro för alla.

Som ett led i detta vill vi göra följande satsningar:


Nytt trygghetsboende för äldre – Tryggbo
Hemservice för alla örebroare över 80 år
Ökat stöd för utsatta kvinnor och barn
Offensiv lönepolitik för ökad jämställdhet
Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
Stärk det förebyggande arbetet
Konsekvensbeskrivning av ökade kostnader för försörjningsstöd
Bättre boenden och stöd för funktionshindrade
 

För socialdemokraterna och vänsterpartiet

 


Carina Dahl Murad Artin

Andre vice ordförande (s) Presidieledamot (v)

Programnämnd Social välfärd Programnämnd Social

2007-04-23 17:03