Carina Dahl (s) ny ordförande för ECAD Sverige

Carina Dahl är kommunalråd med ansvar för Social välfärd i Örebro. Sitt engagemang i kampen mot narkotikan har hon haft länge. Hon har bland annat arbetat mer än 20 år inom Verdandi.

- Det är kul att Örebro som kommun får många olika erkännanden för sitt arbete mot narkotika, säger Carina Dahl.

ECAD (European Cities Against Drugs) Sverige är ett nätverk för samverkan mellan de svenska medlemskommunerna med ECADs grundsatser som utgångspunkt. Kommunerna bär en stor del av kostnaderna för de mänskliga lidanden som följer i spåren av alkohol-, narkotika och annat missbruk. En lokal mobilisering kring missbruket är nödvändig. Det gäller att få upp narkotikafrågan på dagordningen i varje kommun!
 

2006-09-29 13:48