Dags för Längan!

Idag fattade Byggnadsnämnden beslut om utställning av förslaget till detaljplan för Kvarteret Längan

Socialdemokraterna och vänsterpartiet är markerade tydligt i nämnden att arbetet med detaljplan forstätter skyndsamt.

- Vi var tydliga med vår önskan att få kvarteret Längan bebyggt. Ärendet har redan dragit ut på tiden. Området kan användas bättre än idag, det skulle alla Örebroare tjäna på, säger Peter Dahlgren (s), 2 vice ordförande

Byggnadsnämnden beslutade också att arbeta in synpunkter från Länsstyrelsen i sammanställningen av samrådet runt kvarteret, och därmed få med synpunkterna i utställningsmaterialet.

- Jag är glad att alla politiska partier i Byggnadsnämnden äntligen är eniga i sin vilja att så snart som möjligt få till stånd byggnation i Kvarteret Längan. Nu hoppas jag att vår enighet kan påskynda förverkligandet av bygget i kvarteret, säger Peter Dahlgren.

- Självklart kan mindre justeringar av de föreslagna husen vara nödvändiga att göra, men i grunden måste signalen vara tydlig till byggherre och andra intressenter: Vi vill så snart som möjligt skapa ett nytt, spännande, attraktivt och trevligt boende, avslutar Peter Dahlgren.

Nämnden fattade också beslut om budget 2007

I frågan om budget fattade nämnden beslut om ramarna för 2007. Under nästkommande möte ska verksamhetsplan 2007 behandlas. Nämnden var oenig i frågan om budgeten.

- Vi yrkade på en budget med en satsning på miljön. Vi i oppositionen satsar resurser på Örebros miljömålsarbete. Totalt avsätter vi en miljon kronor ytterligare att använda för bland annat strategisk miljöarbete i kommunen, säger Peter Dahlgren (s), 2 vice ordförande.

Oppositionens sifferbudget kan du läsa här.

Kontakta Peter Dahlgren för mer information
2 vice ordförande Byggnadsnämnden
Örebro kommun
Tel: 019-21 40 08
Mobil: 0703-49 74 94
E-post: peter.dahlgren@orebro.se

2007-03-22 18:46