Dåligt och dyrt med behandling långt hemifrån

Många barn och ungdomar från Örebro får ofta vård och behandling i andra delar av Sverige. För en del av ungdomarna hade det varit bättre att vara hemma istället, och dessutom kostar det Örebro kommun mycket pengar varje år. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill därför att det ska bli möjligt att ge fler unga vård och behandling i närområdet istället.

Kostnaderna för köp av vård och behandling från andra huvudmän och i andra orter i Sverige ökar kraftigt. Det är en utveckling som har pågått en tid. Oppositionen menar att det är beklagligt av flera skäl.

Flera av de ungdomar som placeras på boenden, med varierande kvalitet och resultat, runt omkring i Sverige skulle må bättre av att vara i Örebro. För flera av ungdomarna vore vård på hemmaplan bättre än vård långt hemifrån. Dessutom kan det finnas möjligheter att hem i egen regi kan göra arbetet bättre.

Socialtjänsten har idag stora problem att få ekonomin att gå ihop när det gäller köp av vård och behandling. Därför menar socialdemokraterna och vänsterpartiet att det vore rimligt att titta om Örebro kommun, tillsammans med de övriga kommunerna i länet, kan bedriva vård och behandling billigare i egen regi.

Den borgerliga majoriteten röstade nej till socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag, då de inte ville att vård- och behandlingshemmen skulle drivas i egen regi. Däremot gick de med på att utreda frågan om fler hem i närheten.

2007-11-07 15:06