Den nya majoriteten är ointresserade av förskolan – barn riskerar att stå utan plats.

 


I skolnämnd Nordost tar inte den nya majoriteten ansvar för att skapa platser i förskolan åt de barn som behöver. Istället överlåter man åt föräldrarna att lösa barnomsorgen bäst de kan.

Redan till hösten bedömer förvaltningen att det är fullt på alla förskoleavdelningar i skolområde Nordost och det finns en betydande risk att det uppstår akut platsbrist.

Den förra nämnden beslutade, i full enighet, att rekommendera den nya nämnden att bygga 1,5 ny förskoleavdelning för att möta behovet. Den nya majoriteten ignorerar detta och visar återigen att man inte förmår att styra viktig verksamhet, så som förskolan är.

På kort tid har det beviljats 25 nya bygglov i Götarsvik. Den nya majoritetens brist på intresse för förskolan innebär att de som flyttar till området riskerar att stå utan förskola, alternativt  måste åka ända till Örebro för att få barnomsorg.

- Vi i oppositionen tycker att det är mycket oroande när den nya majoriteten inte vill diskutera förskola utan överlåter åt föräldrarna att lösa sin barnpassning bäst de kan, säger Hans Boskär oppositionens gruppledare i skolnämnd Nordost.

- Alternativa driftsformer kan vara intressant men måste komma från föräldrarna och inte tvingas på dem. Vi politiker har ett ansvar att i första hand se till att det finns förskoleplatser och att inte försätta föräldrar i den här situationen, fortsätter Hans Boskär.

Skolnämnd Nordost sammanträder torsdagen den 15 mars klockan 14.00 i Glanshammars skola, lokalen för hemkunskap. Det är ett öppet sammanträde.

För mer information kontakta Hans Boskär 073-5007833.


 

2007-03-14 16:24