Den nya majoriteten prioriterar inte att minska sjukfrånvaron

Under förra mandatperioden kunde vi se hur sjukskrivningarna, mätt i total arbetstid, minskade något i Örebro kommun. Vi socialdemokrater är ändå inte helt nöjda, för fortfarande är sjukskrivningstalet alldeles för högt. Vi kan dock ändå konstatera att den prioritering den förra kommunledningen gjorde att försöka minska sjukskrivningarna, gav resultat.

Det finns en jämställdhetsaspekt i att vilja minska sjukskrivningstalet, då det i klart högre utsträckning är fler kvinnor än män som sjukskriver sig. De flesta sjukskrivningarna i kommunen finns inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn i programområde Social välfärd.

Det är också en rättvisefråga att minska sjukskrivningarna. Ett rikt fritidsliv, med möjlighet till semester och fritidsaktiviteter, leder till att man förbättrar både sin mentala och fysiska hälsa. Då personalen inom vård- och omsorgssektorn generellt har lägre löner och lägre sysselsättningsgrad, har det varit ett självklart mål för oss att arbeta för att höja lönerna och tjänstgöringsgraderna. Har man en ekonomisk trygghet mår man bättre.

Vi socialdemokrater kan helt enkelt inte acceptera att människor slås ut i sitt arbete och blir sjukskrivna. Varje sjukskriven anställd, framförallt när det handlar om långtidssjukskrivna, är en för mycket. Dels innebär varje sjukskriven en kostnad för kommunen, dels är det givetvis en fruktansvärd påfrestning för den enskilde att vara sjuk. Dessutom får alla örebroare en bättre vård, omsorg, förskola och skola om personalen trivs, mår bra och är friska. Med andra ord – att få ner sjukskrivningarna är något som vi alla tjänar på!

Därför var det ett självklart mål för den gamla kommunledningen att arbeta för att minska sjukskrivningarna. Vi satsade på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och vi arbetade kraftigt för att öka sysselsättningsgraden för att personalen skulle kunna må bättre. Vi gjorde en del, men vi ville göra mer.

Nu har Örebro kommun en ny kommunledning. Bland de mål som den nya majoriteten har slagit fast finns inte ett enda mål som riktar sig till personalen – inte ett enda! Medan det för oss socialdemokrater var självklart både med rätt till heltidstjänst, rätt till inflytande och möjlighet att påverka, samt att kommunen ska arbeta för att minska sjukskrivningarna, har den nya kommunledningen tagit bort samtliga dessa mål. För oss är det inte bara obegripligt, det är direkt dåligt!

När kommunstyrelsens nya ordförande Staffan Werme (fp) chattade med läsarna i NA fick han en fråga om vad den nya kommunledningen gör för de långtidssjukskrivna. Typiskt nog blev hans svar att det är en regeringsfråga, men att han ska återkomma. Vi blev upprörda över det svaret.. Socialdemokraterna kräver att det även i fortsättningen ska vara ett prioriterat mål att sjukskrivningarna i kommunen ska minska. Vi accepterar inte en kommunledning som prioriterar ner dessa frågor. Vår personal förtjänar bättre.

 

Lena Baastad
Kommunalråd (s)

Carina Dahl
Kommunalråd (s)

2007-02-26 14:49