Den socialdemokratiska oppositionsuppställningen klar


Med fokus på jämställdhet och föryngring har nu socialdemokraterna utsett sina oppositionspolitiker. Som ledande kommunalråd valdes som väntat Lena Baastad, 32 år, och Jonas Karlsson, 35 år. Lena Baastad blir också andre vice ordförande i programnämnden Barn och Utbildning. Jonas Karlssonblir också andre vice ordförande i programnämnden Samhällsbyggnad. Carina Dahl, 49 år, valdes till kommunalråd samt andre vice ordförande i programnämnd Social välfärd.

- Jag är glad att vi kan ska ett så ungt, men ändå så erfaret lag. Det ger oss förutsättningar för en konstruktiv oppositionspolitik, och för en kommande politik i majoritet, säger Roger Rådström, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro.

Av de föreslagna andre vice ordförandena och gruppledarna (33 stycken) är 15 kvinnor och 18 män. Av tre kommunalråd är två kvinnor. Medelåldern är 46,8 år. Yngst är Emma Lidell, 21 år, som blir socialdemokratisk gruppledare i Vård och omsorg Öster. Hon föreslås även bli ledamot i programnämnd Social välfärd, och sitter redan som ledamot i kommunfullmäktige.

Bland övriga nomineringar märks Björn Sundin, 36 år, som blir andre vice ordförande i Vård och omsorg Väster. Torgny Larsson, 55 år, tidigare ordförande i kommunfullmäktige, blir andre vice ordförande i Socialnämnd Väster. I gymnasienämnden blir Elisabeth Karlsson-Zuaw, 50 år, andre vice ordförande. Inom samhällsbyggnadsområdet blir Fisun Yavas, 50 år, andre vice ordförande i Fastighetsnämnden och Alaa Idris, 25 år, blir andre vice ordförande i Fritids- och turistnämnden.

Som bilaga finns alla nomineringar till ledande uppdrag för socialdemokraterna i Örebro kommun. Formellt sker valen på kommunfullmäktigesammanträdet den 13 december.

Bilaga

Socialdemokraternas nomineringar av andre vice ordförande och gruppledare i Örebro kommun.

1) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
 1955,  Irén Lejegren

2) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsråd, 740404,  Lena Baastad
Ordf /kommunalråd

3) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
Oppositionsråd, 710325, Jonas Karlsson

4) Stadsrevisionen
ordförande, 530522, Lars Bjurström

5) Vuxen och arbetsmarknadsnämnden
s-gruppledare, 610429,  Hanne Randle

6) Programnämnd Social Välfärd
Oppositionsråd, 570806, Carina Dahl

7) Socialnämnd Väster
andre vice ordförande, 510909, Torgny Larsson

8) Socialnämnd Öster
s-gr led, 471107, Bo Fredriksson

9) Vård och omsorgsnämnd Väster
andre vice ordförande, 700815, Björn Sundin

10) Vård och omsorgsnämnd Öster
s-gruppledare, 850610, Emma Lidell

11) Nämnden för funktionshindrade
andre vice ordförande, 390216, Inger Göransson

12) Överförmyndarnämnden
s-gr ledare, 610814, Timmy Leijen

13) Programnämnd Barn och utbildning
Oppositionsråd, 740404,  Lena Baastad, Ordf /kommunalråd

14) Gymnasienämnden
2:e v ordf, 560618, Elisabeth Karlsson Zuaw

15) Skolnämnd Nordost
2:e v ordf, 690121, Hans Boskär

16) Skolnämnd Nordväst
2:e v ordf, 590509,  Jan Zetterqvist

17) Skolnämnd sydost
s-gr ledare, 520422, Elona Malm

18) Skolnämnd sydväst
2:e v ordf, 480527,  Ewa Andersson

19) Östernärke
2:e v ordf, 710307,  Frederick Axewill

20) Programnämnd Samhällsbyggnad
Oppositionsråd, 710325,  Jonas Karlsson

21) Fastighetsnämnden
2:e v ordf, 560301,  Fisun Yavas

22) Miljönämnden
2:e v ordf, 701130, Dennis Begic

23) Tekniska nämnden
2:e v ordf, 650830,  Lars-Erik Soting

24) Byggnadsnämnden
2:e v ordf, 741202, Peter Dahlgren

25) Fritids och turistnämnden
2:e v ordf, 810611, Alaa Idris

26) Kultur och medborgarnämnden

2:e v ordf, 520823, Lena Beime

27) Tysslinge lokalt råd
s-gr ledare, 460410, KG Granberg

28) Glanshammar lokalt råd
 441018,  Leif Gustafsson

29) ÖBO
 421117, Mats Sjöström

30) Örebro Fritidscenter – Gustavsvik
 450909, Arne Bergqvist

31) Örebroporten
 450505,  Roger Andersson

32) Stadsnät
 500817,  Eva Jonsson

33) Styrelsen Kilsbergen turism och lodge
 591219, Eva Marcusdotter


 

2006-12-11 16:32