Det nya oppositionskansliet tar form

Numera jobbar tre kommunalråd och tre politiska sekreterare på oppositionskansliet i Örebro. Kommunalråd är Lena Baastad, som förutom att hon är andre vice ordförande i programnämnden Barn och utbildning även blir andre vice ordförande i Kommunstyrelsen. Jonas Karlsson är kommunalråd och andre vice ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad. Han kommer dessutom att vara andre vice ordförande i kommunstyrelsens nyinrättade arbetsutskott. Carina Dahl är andre vice ordförande i programnämnd Social välfärd.

Björn Sundin är kanslichef på oppositionskansliet. Hans ansvarsuppgifter är bland annat att samordna arbetet för en kraftfull opposition.

Ny politisk sekreterare är Ulrika Sandberg. Hon kommer från sitt nyligen avslutade jobb som valkretssekreterare på Riksdagen för Örebro län. Ulrika är ordförande i landstingets beredning för tillväxt och bildning.

Övriga politiska sekreterare är John Johansson och Peter Dahlgren.

Kontaktuppgifter till socialdemokraternas kansli hittar ni här. Även vänsterpartiet ingår i oppositionskansliet.

2007-01-10 10:55