Det politiska läget i Örebro diskuterades på representantskapet

Efter en lång sommar och valrörelse var det på måndagskvällen representantskap för Socialdemokraterna i Örebro. Trots ett osäkert politiskt läge i kommunen och en valförlust i riket var stämningen god.

Först ut var den nyblivna socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson. Hon redogjorde för det politiska läget i riksdagen, där det ju som bekant numera råder en borgerlig majoritet.

Håkan Bergman, landstingsråd i Örebro län, berättade om hur diskussionerna går i landstinget, där ju socialdemokraterna behöll makten tillsammans med vänsterpartiet. Diskussioner pågår även med centerpartiet om ett trepartisamarbete tillsammans med även med dem.

När det var dags för läget i kommunen inledde Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, med att tacka alla valarbetare för ett utmärkt arbete. I Örebro minskade socialdemokraterna betydligt mindre än i riket i sin helhet, och Mats Sjöström berättade att trots nedstämdhet på valnatten ska Socialdemokraterna i Örebro känna sig stolta över en väl utförd valrörelse.

Sedan kom Mats Sjöström in på det rådande politiska läget i kommunen efter valet. Miljöpartiet i Örebro har meddelat att man inlett förhandlingar med den borgerliga alliansen om att bilda en ny majoritet i kommunen, men det ska inte tolkas som att möjligheterna för en fortsatt majoritet för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är borta, menade Mats Sjöström.

- Vi för en dialog med miljöpartiet och vänsterpartiet, sade Mats Sjöström. Vår hållning är att vi i framtiden ska se varandra mer som ett lag – vi ska sitta i samma korridor, ha mer gemensamma träffar och alla tre partier ska få samma information vid samma tillfälle. Givetvis ska vi även i fortsättningen vara tre partier, med olika värderingar och mål, men det finns många gemensamma punkter och politiska likheter, så det hindrar inte ett mer ingående samarbete, menade Mats Sjöström.

Socialdemokraterna i Örebro är öppna för en diskussion kring hur olika politiska uppdrag ska fördelas mellan partierna. Tanken, berättade Roger Rådström, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro, är ett mer delat ledarskap.

- För oss är det viktigt att alla tre partier ska känna delaktighet, fortsatte Roger Rådström. Ordförandeskapet i olika nämnder, liksom politiska resurser i övrigt, vill vi därför ska fördelas på ett sådant sätt att alla tre partier kan känna ett reellt inflytande över politiken på ett helt annat sätt än tidigare.

Efter det politiska läget i riksdag, landsting och kommun nominerade Socialdemokraterna i Örebro till de olika politiska uppdraget i landstinget. Dessa beslutas sedan på partidistriktets förtroenderåd den 18 november.

Björn Sundin, som under valrörelsen arbetat som valledare för Socialdemokraterna i Örebro, gav sedan en kort genomgång av valarbetet. Kommunalrådet Jonas Karlsson visade på mycket statistik som tydligt visade på att Socialdemokraterna i Örebro gjort en mycket bra valrörelse, och att i de områden där vi arbetat hårdast också fick flest röster. Hårt politiskt arbete lönar sig. Sedan fick deltagarna på mötet i grupp sammanfatta sina intryck av valrörelsen, vad som var bra och vad som fungerat mindre väl.

/upload/webbforalla/ak/Orebro/sonjamfl.jpg
2006-10-09 21:36