Diskussion i Oxhagen om Varbergapark, bussgata och skolans framtid

På torsdagskvällen samlades ett tjugotal boende i Oxhagen i Oxhagsskolans matsal för att diskutera med de socialdemokratiska oppositionsråden Lena Baastad och Jonas Karlsson. Ämnet för kvällens träff var det socialdemokratiska förslaget på satsningar på Väster, och givetvis diskuterades även det aktuella ärendet om skollokaler.

Socialdemokraterna har föreslagit satsningar på Väster för att göra området mer attraktivt och öka livskvalitén. Som ett led i detta vill socialdemokraterna anlägga en bussgata mellan Oxhagen och Varberga och utveckla Varbergaparken. Socialdemokraterna har även föreslagit att den nya friidrottshallen ska ligga i Vivalla och inte vid universitetet som den nya kommunledningen vill. En friidrottshall är en stor attraktion som skulle locka människor från hela Örebro kommun och län till Vivalla, vilket även de boende vill ha.

I området mellan Varberga och Oxhagen vill socialdemokraterna anlägga en park, som är likvärdig med Stadsparken. I parken skall det finnas plats för en rad aktiviteter, såsom klättertorn, spontanidrottsolats, skogslekplats och minilantgård.

- Varför skall det bara satsas på grönområden på öster, undrar Jonas Karlsson. Varför kan man inte ha samma ambitionsnivå i parkerna på Väster? Det går att åstadkomma för en relativ liten kostnad, bara man har viljan.

Sist på mötet diskuterades den aktuella frågan med skolnedläggelser på Väster. Lena Baastad, som är socialdemokraternas oppositionsråd med ansvar för skolfrågor, fanns på plats för att lyssna till föräldrarna och svara på frågor.

- Det är aldrig kul att lägga ner skolor men jag satsar hellre på minskade klasser och fler lärare än tomma lokaler. Vi lägger inte ner skolorna för att de är dåliga utan för att vi har för många lokaler. Vi måste titta på hela Västers utveckling, och därför har vi socialdemokrater fått med oss hela programnämnden Barn och utbildning på att ta fram en skrivelse till kommunstyrelsen om att Väster måste utvecklas, säger Lena Baastad.

Kontakta Lena Baastad

Kontakta Jonas Karlsson

2007-05-11 14:05