Dricksvatten från Vättern

Nu harlänsstyrelsen i Örebro inlett ett samarbete mellan kommunerna i Närke för att titta på en lösning för dricksvattenförsörjning från Vättern. Denna lösning har socialdemokraterna i Örebro diskuterat länge. Högerkoalitionen i Örebro har dock varit mer ljumma i sitt intresse.

- Jag hoppas att länsstyrelsens initiativ ska leda till en start på en process som vi så väl behöver. Vi har uttryckt vår tveksamhet till de enorma vattenskyddsområden (en trdjedel av Närkes yta) som Örebro kommun kommunicerat. Vi har dessutom känt en skepsis mot en alternativ vattenförsörjning från Mogetorp. Vätten är ett bra alternativ för framtiden, säger Peter Dahlgren, ledmot programnämnd Samhällsbyggnad (s).

 

I socialdemokraternas och vänsterpartiets budget för 2009 finns följande text:

Det största hotet mot Örebros dricksvatten finns där E18 och E20 genomkorsar vårt

vattenskyddsområde. Motorvägarna har idag ett obefintligt skydd, tusentals och åter tusentals

tunga lastbilar och personbilar är ett hot mot vårt dricksvatten. Därför vill vi avsätta pengar

för ett utökat skydd kring motorvägarna. Dessutom krävs en långsiktig lösning för Örebros

dricksvattenförsörjning. En ledning till Vättern är en sådan långsiktig möjlighet.

2008-06-25 13:40