Ekologisk mat och permanent utomhusbiograf

 

Det blev mycket diskussioner om många olika frågor när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bjöd in örebroarna för att diskutera förslaget till budget för Örebro kommun. Diskussionerna handlade om allt från ekologisk mat till en permanent utomhusbiograf.

- Det var ett bra möte med mycket idéer och åsikter. Vi fick med oss en hel del konkreta förslag; några av dem ska vi försöka få med i det här budgetförslaget, andra tar vi med oss till framtida budgetförslag. Ett förslag var att köpa mer grönsaker från ekologiska odlingar i närområdet och det tar vi med oss direkt, säger Lena Baastad, oppositionsråd (s).

- Jag tar särskilt med mig diskussionerna om hur vi kan ge bättre stöd till föräldrar och unga att hantera dagens samhälle. Det handlade både om hur vi tar ett gemensamt ansvar i samhället, hur skolan kan ge bättre stöd och vilka insatser vi kan göra för att alla unga ska få jobb, säger Murad Artin, oppositionsråd (v).

- I den grupp jag satt med diskuterade vi mycket kring hur staden kan utvecklas och flera tyckte att vi bör göra något åt Olof Palmes torg. Särskilt roligt var att vi fick stöd för vår idé om en utomhusbiograf någonstans i Örebro!, säger Jonas Karlsson, oppositionsråd (s).

- Det var flera som lyfte att Örebro kommun måste bli en bättre arbetsgivare, till exempel att erbjuda heltid till dem som vill och att ta tillvara medarbetarnas kunskaper. Men det var också en intressant diskussion om hur Väster kan utvecklas, säger Carina Dahl, oppositionsråd (s).

I fredags presenterade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett "förslag till budgetförslag" som i måndags kväll diskuterades med de örebroare som ville (mötet var annonserat och flera hundra inbjudningar hade delats ut). Nu arbetas budgetdokumentet om utifrån bland annat synpunkter som kommit in och i slutet av veckan kommer det slutliga förslaget att presenteras.

För kommentarer:

Murad Artin: 070-3760398

Lena Baastad: 070-3751637

Jonas Karlsson: 0765-514003

Carina Dahl:070-3478853

2008-06-03 15:33