En budget för fler jobb och minskade klyftor

På fredagen presenterade socialdemokraterna sin budgetmotion för riksdagen, en budget för fler jobb och minskade klyftor. Bland annat innehåller den 100 000 fler bostäder för äldre under de närmsta tio åren och ett arbete för att bryta det svenska oljeberoendet till 2020. Den står i kontrast till den borgerliga regeringens budget som kommer att leda till ökade orättvisor och ökad öppen arbetslöshet.

Eva-Lena Jansson (s), riksdagsledamot från Örebro, menar att den borgerliga politiken öppnar för större orättvisor i Örebro:

- Det är tydligt att den borgerliga regeringens politik syftar till att öka klyftorna i samhället. Borgarna vill ta bort förmögenhetsskatten för drygt 3 000 örebroare, medan cirka 57 000 örebroare får en dyrare avgift till a-kassan.

Socialdemokraternas budgetmotion innehåller bland annat sänkt maxtaxa till förskolan, en tandvårdssatsning med gratis tandvård upp till 24 år och satsningar på kraftfulla arbetsmarknadsåtgärder.

- Den öppna arbetslösheten kommer att stiga kraftigt i Örebro när regeringen drar undan flera olika arbetsmarknadsåtgärder, vilket oroar mig, säger Eva- Lena Jansson, tidigare vice ordförande i Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro. Socialdemokraterna vill istället fortsätta satsa på arbetsmarknadspolitik som ger unga det stöd de behöver för att få större kontaktytor mot arbetsgivare. Regeringen tänker också ta bort statsbidraget för vuxenutbildning vilket innebär cirka 170 färre platser på Komvux i Örebro, liksom det rekryteringsbidrag som blivit en succé för dem över 25 år som har lägst utbildningsnivå. Vi socialdemokrater vill istället fortsätta att lyfta kunskapsnivån så att fler människor kan få ett jobb, avslutar Eva-Lena Jansson.

2006-10-27 14:24