En kunskapsskola för alla i Örebro

 

Lena Baastad (s), kommunalråd

Pressmeddelande

2006-09-06 Socialdemokraterna i Örebro

Lena Baastad, kommunalråd (s) med ansvar för barn och utbildning, 0703-75 16 37
Peter Dahlgren, politisk sekreterare, 0703-49 74 94

En kunskapsskola för alla
Idag presenterar socialdemokraterna sina konkreta satsningar på en kunskapsskola för alla. Flera av förslagen berör Örebro direkt. Bland annat vill socialdemokraterna göra en särskild satsning på matematik och svenska.

- I Örebro har vi redan påbörjat en satsning på kompetensutveckling i matematik och svenska. Den kommande satsningen betyder att vi kan ytterligare förstärka fortbildningen för alla lärare i grundskolan och gymnasiet som undervisar i svenska och matematik. Jag uppskattar att detta kommer beröra fler än 370 lärare i Örebro kommun, säger Lena Baastad.

Socialdemokraterna vill ge resurser för 3 000 anställda till i fritids. Det handlar om en satsning på 500 miljoner kronor från staten. Syftet är att minska barngrupperna i fritidshemmen.

- Idag är 91% av brukarna i fritids nöjda med verksamheten. Men vi vill självfallet att den siffran ska bli högre. För Örebro betyder den kommande reformen cirka 45 nya heltidstjänster i Örebro kommun. Det är en bra början för att kunna öka personaltätheten och för att få mer lugn och trygghet på fritids, avslutar Lena Baastad.

Lena Baastad finns vid Socialdemokraternas valstuga idag, 6/9, klockan 13.30 för att svara på frågor runt en kunskapsskola för alla. Här finns en sammanfattning av rapporten.

Redan tidigare har socialdemokraterna i Örebro presenterat två tydliga löften runt skolan inför valet:

- Minst 100 nya förskollärare, barnskötare och dagmammor ska anställas fram till 2010 för att göra barnomsorgen ännu bättre.

- För att alla barn ska få chansen att utvecklas och klara kunskapskraven i skolan ska organiserad läxhjälp erbjudas fyra kvällar i veckan i alla kommunens grundskolor, med start vårterminen 2007.

2006-09-06 10:02