En majoritet av örebroarna är för mässbygget

 

Folkpartisten Johan Åqvist ifrågasatte på NA:s debattsida den 30/10 om en majoritet av örebroarna är för bygget av en centralt belägen mässhall. Idag svarade Örebroportens ordförande, Roger Andersson.

"Folkpartisten Johan Åkvist påstår på debattsidan att den nya Citymässan byggs mot örebroarnas vilja. Citymässan har beslutats på ett fullt demokratiskt sätt i Örebro kommunfullmäktige, men en blocköverskridande majoritet bestående av  socialdemokraterna, vänsterpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.", skriver Roger Andersson, och beskriver sedan hur ärendet gått till. Både Byggnadsnämnden och kommunfullmäktige har sagt ja.

Folkpartiet har hela tiden varit motståndare till mässbygget, och annonserat att en röst på dem innebär att det inte blir någon mässa. I valet fick folkpartiet cirka 8 900 röster, cirka 2 600 färre än i valet 2002.

De tre partierna som är motståndare till mässan, förutom folkpartiet även centern och miljöpartiet, fick cirka 18 500 röster. De partier som är för mässan; socialdemokraterna, vänsterpartiet, moderaterna och kristdemokraterna, fick tillsammans cirka 57 500 röster. Med andra ord finns det enligt Roger Andersson inget stöd för vad Johan Åqvist säger, att mässan byggs mot örebroarnas vilja.

"Jag har förståelse och respekterar att den nya majoriteten vill ändra politisk inriktning under de närmaste fyra åren, men jag kan inte förstå varför man skall riva upp redan fattade beslut som är tagna med bred majoritet över blockgränserna. Varför ändra fattade beslutet som Citymässan, Behrns bostads- och parkeringshus och ICA:s etablering, vilka alla är tagna med bred majoritet över blockgränserna?

Även i framtiden kommer det att behövas breda politiska beslut över blockgränserna för att klara utvecklingen av vår infrastruktur. Beslut som ska gälla under en mycket lång tid och stärka tillväxten, inte bara för en mandatperiod Att  vänta fyra år på fortsatt utveckling av Örebro är inte det bästa alternativet.", avslutar Roger Andersson.

2006-11-02 11:35