”En till budget från högerkoalitionen med otillräckliga satsningar”

För lite pengar till kvinnor som utsatts för mäns våld, så tycker oppositionen budgetförslaget från högerkoalitionen inom programområde Social välfärd.

- Det är ytterligare en budget från högerkoalitionen där de lägger mindre pengar än vad som behövs och inte vågar stå för det. Det kommer sparas inom förvaltningen för funktionshindrade under nästa år, säger Carina Dahl, oppositionsråd, s.

I socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag fanns flera konkreta satsningar inom äldreomsorg, exempelvis billig service i hemmet för dem över 80 år.

Oppositionen gläds åt att majoriteten vill fortsätta satsa pengar på projektet Barns Behov i Centrum, BBIC, något socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslagit i sina budgetar. Däremot är man kritisk till den bristfälliga satsningen på utsatta kvinnor.

- Vi tycker att det är bra att majoriteten lyssnat på oss när det gäller BBIC. De två miljonerna som de lägger kommer kunna innebära att projektet permanentas, säger Carina Dahl.

- I vår budget ville vi satsa två miljoner kronor på ökat stöd till kvinnor som utsatts för mäns våld, men högerkoalitionen lägger bara hundra tusen kronor. Det är direkt uselt att de inte lägger mer pengar, när alla vet att behovet är enormt, säger Murad Artin, oppositionsråd, v.

2007-09-28 11:31