Engagemang för utsatta barn

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill att skolorna engagerar sig för utsatta barn
Cirka 3 000 barn, enbart i Örebro, eller 2-3 barn i varje klass, växer upp med föräldrar med missbruksproblem. Dessa barn är i en väldigt utsatt situation, och samhället misslyckas ofta med att finna dem. För att underlätta det arbetet vill socialdemokraterna och vänsterpartiet att alla kommunens skolor ska ha handlingsplaner och tydliga arbetssätt.

- Missbruksproblem är en stor och ofta välbevarad familjehemlighet. Det är fortfarande skamfyllt att erkänna för andra att man är missbrukare, och för barnen blir det en extra skam att bära. Barnen ska inte behöva bära föräldrarnas problem på sina axlar, utan samhället måste ställa sig på barnens sida. Jag tror att det går att göra mycket för de här barnen, och just skolan är verksamhet som träffar barnen mest, säger Carina Dahl, socialdemokratiskt oppositionsråd med ansvar för sociala frågor.

Enligt Alkoholkommittén har bara varannan svensk skola nedskrivna metoder för hur man arbetar med barn med missbrukande föräldrar. Även i Örebro är behovet stort. Socialdemokraterna och vänsterpartiet lägger en därför gemensam motion till kommunfullmäktige om att alla skolor i Örebro ska införa handlingsplaner.

- Jag tror att många tänker till när de hör hur stort det här problemet är. När man hör att ungefär 2-3 barn i varje klass har föräldrar med missbruksproblem inser man att dessa problem finns i alla skolor och i alla klasser. Det här är inget problem för ”vissa skolor”, utan dessa barn finns överallt. Vi måste bli bättre på att hitta dem, säger Mussie Ephrem, vänsterpartistisk skolpolitiker.

- Varje gång jag hör någon säga att det måste till hårdare tag i skolan, tänker jag bland annat på de här barnen. För många av barnen som har svårt i skolan finns det bakomliggande orsaker, och då kan exempelvis missbruksproblem hos föräldrarna vara en sån orsak. Vem vet hur de påverkar barnens skolresultat, och är det verkligen hårdare tag som hjälper dem då? avslutar Lena Baastad, socialdemokratiskt oppositionsråd med ansvar för skolfrågor.

2007-10-09 15:56