Ett Örebro för alla

Socialdemokraterna i Örebro kommer att bedriva en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik, på samma sätt som vi varit drivande i majoritet. Vi kommer att fortsätta jobba för att Örebro växer och utvecklas. En hörnsten i vårt arbete är att skapa fler nya jobb. Vi kommer att arbeta för minskade klyftor och för ett tryggare Örebro. Vi vill att vår stad ska gå före och vara en miljövänlig plats att leva och verka på. Vi vill skapa ett Örebro för alla. Ett Örebro där människor tillsammans skapar förutsättningar för tillväxt och rättvisa.

Vi vill hitta breda lösningar och blocköverskridande kompromisser. Inte därför att kompromisser är ett självändamål, utan därför att långsiktiga lösningar skapar tydlighet. Dessutom har dagens stenhårda blockpolitik ett mycket svagt stöd bland örebroarna.

Med det för ögonen kommer vi att granska den borgerliga majoritetens förslag. Vi kommer att vara kritiska mot en kommunledning som på grund av inre konflikter och oförmåga riskerar att hindra Örebros utveckling. Vi kommer motverka en borgerlig majoritet som är beredd att öka klyftorna. Men vi kommer också vara beredda att samarbeta runt lösningar som gör Örebro starkare och förutsättningarna för alla örebroare bättre.

Men oppositionspolitik handlar lika mycket om att möta människor och företag i Örebro. Vi har talat med tusentals väljare i valrörelsen och vår ambition är att träffa ännu fler framöver. Människors synpunkter och idéer behövs för att kunna formulera svar på dagens problem och framtidens utmaningar.

Vi har fått förtroende att representera socialdemokraterna i Örebro. Det är ett stort ansvar, som vi känner oss sporrade av och ödmjuka inför. Vi vill skapa ett delat ledarskap. Det kommer att vara vår styrka. Men vi är så många fler.

Socialdemokraterna i Örebro står starkare än på mycket länge. Vi har gjort ett starkt val i Örebro. Över 30 000 örebroare gav oss sitt förtroende. Vi har en tillströmning av nya medlemmar och vi har en bredare bas i partiet än på länge. När andra partier annonserar efter människor som vill företräda dem, har vi svårt att ge plats åt alla som vill företräda oss. Vi har tre gånger så många nominerade till uppdrag nu jämfört med för fyra år sedan.

Vi presenterar en ny laguppställning som trots att vi genomfört en stor generationsväxling består av kunniga och erfarna politiker. En laguppställning som representerar kvinnor och män, yngre och äldre och människor med varierande bakgrund. Vårt lag siktar inte bara på den här mandatperioden, utan lika mycket på nästa.

Ensam är inte stark. Tvärtom - vi är övertygade om att vi tillsammans kan åstadkomma mer än vad vi kan var och en för sig. Det är idén bakom vårt ledarskap och det är den idé som socialdemokratisk politik alltid byggt på. Tillsammans är vi redo att ta över ledningen för Örebro kommun nu, eller senast 2010.

Lena Baastad  och Jonas Karlsson
Valberedningens förslag till ledande kommunalråd (s)

2006-11-15 14:00