Ett år efter valet – regeringens försämringar drabbar örebroarna

Idag är det ett år sedan det var val. Ett par exempel där regeringens försämringar och kortsiktiga högerpolitik drabbar örebroarna är på miljöområdet och inom äldreomsorgen.
Örebro har varit en kommun som gått före på miljöområdet. Det framgångsrika miljöarbetet har stannat av sedan högerkoalitionen tillträdde i Örebro. Samtidigt har den borgerliga regeringen tagit beslut som ytterligare försvårar viktigt miljöarbete, och som tar oss många år bakåt.


Regeringen tar bland annat bort klimatinvesteringsprogrammen 2009. Programmen har gett stöd till kommuner, näringsliv och organisationer i arbetet att begränsa utsläppen. Dessutom försvinner konverteringsbidraget för att byta från oljeuppvärmning till förnybara alternativ. Bidraget har gett många hushåll chans till en mer miljövänlig uppvärmning.


- Det spelar ingen roll hur man paketerar sin politik. Regeringen minskar satsningarna på miljön. Förra veckan presenterade regeringen klimatmiljarden. Det låter som en stor satsning men egentligen är det precis motsatsen. Miljarden fördelar sig på flera år, så de årliga satsningarna är betydligt mindre än idag. Trots att klimatfrågans betydelse blir allt mer uppenbar och att det behövs en förändring, så minskar regeringen satsningarna, säger Jonas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Örebro.


Ett annat område som socialdemokraterna i Örebro sett vikten av att utveckla, är vården av de äldre. Idag ökar antalet äldre som behöver avancerad vård i hemmet. I takt med det ökar behovet av utbildad personal. Regeringen tar nu bort riktade satsningar på att kompetensutveckla personalen inom äldreomsorgen. Det finns inga pengar avsatta till kompetensstegen efter 2007.


- Allt mer av den specialiserade vården sker i hemmen med kommunens äldreomsorgspersonal. Om våra äldre ska få en god kvalitet behövs fortsatta satsningar på kompetensutveckling. Vi behöver fler utbildade undersköterskor och mer kunskap om demenssjukdomar. Nu riskerar goda satsningar på kompetensutveckling att stanna av, säger Carina Dahl, socialdemokratiskt oppositionsråd i Örebro.


För ytterligare kommentarer ring Jonas Karlsson 076-55 14 003 eller Carina Dahl 070-347 88 53

2007-09-18 10:23