Ett grönare Örebro

I en debattartikel skriver Jonas karlsson (s), kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnad, om vad socialdemokraterna vill för att skapa ett grönare Örebro.

 

- - - -

Ett grönare Örebro

Den 17 september står valet också om vem som vill och vågar arbeta för miljön. Vi socialdemokrater har gett sex löften för ett miljövänligare Örebro.

För det första vill vi att kommunen köper mer ekologisk mat. Örebro är redan bäst i länet med 14 procent miljömärkt mat. Till 2010 är vårt mål 25 procent miljömärkt mat. Vi ska fortsätta det framgångsrika arbete som vi bedrivit men vi är beredda att ta nästa steg. För de produkter där prisskillnaden mellan miljömärkta varor och inte miljömärkta varor är liten eller försumbar, ska kommunen sluta upphandla de ej miljömärkta varorna. Dessutom ska Örebro kommun ansöka om att bli ”Fair Trade City” och upphandla fler rättvisemärkta produkter.

Trafiken står för en stor miljöbelastning, därför vill vi för det andra att kommunen satsar på fler miljövänliga fordon. I år ser vi hur etanolbilarna fått ett genombrott på marknaden. Biogasen är nästa steg mot ännu mer miljövänliga fordon. Redan nu har vi bidragit till att kommunen till årsskiftet kommer att ha två tankställen och lokal produktion av biogas i Örebro. År 2010 ska 80 procent av kommunens fordon vara miljöfordon. Om det finns ett biogasalternativ för den fordonstyp som efterfrågas ska det alltid köpas in. Det betyder cirka 60 biogasfordon om året de närmaste åren. Nya avfallshämtningsfordon som går i centrala Örebro ska vara biogasdrivna och till 2010 ska en övergång till biogasbussar påbörjas.

För det tredje vill vi att kommunen fortsätter prioritera arbetet med att förbättra vattenkvalitén i Svartån. Det långsiktiga arbetet med att göra Svartåns vatten renare ska intensifieras. Under nästa mandatperiod ska det gå att bada vid Hästhagen. Efter Hästhagen tänker ska kommunen jobba med Väståbadet och vidare österut för en badbar Svartå.

När vi måste resa med bil så kan vi själva påverka förbrukningen påtagligt genom att köra på ett klokt sätt. Redan idag har cirka 300 anställda i kommunen genomgått utbildning i bränslesnål körning, så kallad Eco-driving. Därför vill vi för det fjärde att alla anställda i Örebro kommun som använder bilen i sitt dagliga arbete ska erbjudas utbildning i Eco-driving och fler i personalen ska genomgå utbildningen.

Tolv års arbete har förvandlat Örebros baksida, Oset, till naturreservat. Med Naturens hus har hela området fått en unik samlingsplats och entré. Arbetet börjar så sakteliga bli klart men det återstår en felande länk. Idag är det svårt att ta sig mellan Rynningeviken och Oset. Kommunen ska för det femte skapa en gång- och cykelförbindelse över Svartån vid Naturens hus. Förbindelsen ska naturligtvis utformas så att den inte hindrar båttrafiken.

För det sjätte vill vi underlätta för örebroarna att bidra till en bättre miljö genom enklare sopsortering. Kommunen ska därför fortsätta att bygga ut antalet återvinningscentraler för ett erbjuda alla en god och nära service. Dessutom vill vi jobba för bättre öppettider. Varje vardagskväll ska det finnas minst en återvinningscentral i Örebro kommun som är öppen och det ska alltid finnas någon återvinningscentral som är öppen på söndagar och helgdagar.

Det kommer krävas fler åtgärder än de här för att skapa en bättre miljö i Örebro, och vi ska jobba med dom frågorna också. Men vi tror att dessa sex löften är en konkret och bra början på ett grönare Örebro.

Jonas Karlsson, (s)
Kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnad

2006-06-30 09:20