Ett ledarskap med sikte på framtiden

 

Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande (s)

 

På onsdagen presenterade Kommunstyrelsens ordförande, Mats Sjöström (s), en idé på hur kommunen under nästa mandatperiod kan arbeta med de långsiktiga framtidsfrågorna, frågor som inte går att lösa under en mandatperiod och ”där inget parti ensamt har lösningarna – men där alla partier behövs”:

- Vi ska inte vara ense i alla frågor men när det gäller frågor som är långsiktiga och sträcker sig över längre tid än en mandatperiod är det bra om vi är överens om inriktningen. Då krävs att alla partier sätter sig ner för att se vad man kan enas om. Det säger Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande (s) angående socialdemokraternas förslag om framtidsberedningar.

De sex rubriker som socialdemokraterna föreslår är:

Jämställdhet
Framtidens trafikstruktur
Miljöpåverkan
Ökat personalengagemang i kommunen
Bygg ihop Örebro
Integration

- Örebro växer med 600-800 invånare per år, och därför måste vi diskutera framtidens trafikstruktur. Det handlar inte bara om vilka vägar vi har utan också hur de används. Och om vi skulle bestämma oss för att satsa på spårbunden kollektivtrafik kräver det stora och mycket långsiktiga investeringar och då är det självklart en fördel om vi har en bredare överenskommelse om detta i kommunen.

- Ett annat tydligt exempel är att ”bygga ihop Örebro”. När Harald Aronsson och dåtidens kommunpolitiker planerade för en kommande väg var det på ett område ”utanför staden“. Men innan motorvägen började byggas hade Örebro redan växt så att bostäder byggdes på andra sidan. Det visar att det krävs mycket långsiktighet när vi pratar om sådana frågor. Om vi ska bygga ihop Örebro, över motorvägen, skulle det kräva stora investeringar och det skulle ta lång tid.

För mer information eller kommentarer: Mats Sjöström, kommunstyrelsens ordförande (s): 070-5201124

 

 

2006-09-13 10:27