Ett nytt friluftsbad på väster

Nu vill (s) bygga ett nytt friluftsbad på väster

I dagens NA kan man läsa om tankarna runt ett friluftsbad på väster. Både Hästhagen och Åby är tänkbara platser för badet. Det här är en fråga som socialdemokraterna på väster drivit länge. Nu är det en viktig valfråga för socialdemokraterna i Örebro. Så här skriver vi i vårt valmanifest:

Vi vill att kommunen bygger ett nytt friluftsbad på Väster, gärna i närheten av Hästhagen, med det populära Alnängsbadet som förebild.

Jonas Karlsson (s), kommunalråd och ledande kandidat i kommunen säger att detta är ett viktigt steg i att öka attraktionskraften och livskvaliteten på väster.

- Jag är glad att vi nu kan göra planerna på ett bad konkreta. Om vi får fortsatt förtroende ska badet vara klart innan 2010, säger Jonas Karlsson.

Redan tidigare fanns ett mycket aktivt arbete för att skapa ett attraktivare väster. Särskilt s-föreningarna på väster har varit aktiva och driver inte bara frågan om ett friluftsbad, utan vill vara med och skapa tryggare cykelvägar och fler attraktiva bostäder med blandade upplåtelseformer. I det arbetet är Carina Dahl (s), kommunalråd och ledande kandidat aktiv i socialdemokraternas förening i Wasa:

- Det är kul att det nu kommer satsningar på väster. Vi behöver det, avslutar Carina Dahl.

2006-09-05 08:33