Eva-Lena Jansson debuterade i riksdagens talarstol

Under den allmänpolitiska debatten under avsnittet näringspolitik begärde hon replik på moderaten Bengt-Anders Johanssons anförande.


Eva-Lena konstaterade att de borgerliga partierna påstår sig värna småföretagare, men samtidigt i sin budgetmotion föreslår en höjning av arbetsgivaravgiften för företagare med få anställda, en höjning med nästan 40 000 kr.

Trots att Eva-Lena och flera andra ställde upprepade frågor om denna omsvängning från tidigare löften så undvek moderaterna att svara på frågan. Att man från de borgerliga partierna dessutom valt att "inte prioritera" fortsatt satsning på forskning hos små och medelstora företag visar på tydlig brist på en god dialog med berörda företag. Jöran Hägglund, centerpartiet, har valt att kalla det ett misstag medan alltså moderaterna pratar om prioriteringar, skriver Eva-Lena Jansson på hennes blogg.

I socialdemokraternas budgetmotion föreslår man en fortsatt satsning på Forska & Växprogrammet för företagarna med ca 100 miljoner kr.

2006-11-08 15:18