Eva-Lena Jansson i näringsutskottet och Ameer Sachet i civilutskottet

Eva-Lena Johansson och Thomas Bodström

Örebro läns nya riksdagsledamot Eva-Lena Jansson utsågs till ersättare i näringsutskottet. Dessutom blev Eva-Lena Jansson ersättare i trafikutskottet.

Riksdagsledamoten Ameer Sachet, också han från Örebro, utsågs till ledamot i civilutskottet, och ersättare i utbildningsutskottet.

Här nedan ser du en lista på socialdemokratiska gruppledare i utskotten:

Göran Persson Gruppordförande 
Britt Bohlin Olsson Gruppledare (s) i riksdagen
Leif Jakobsson Vice gruppledare (s) i riksdagen
Kristina Zakrisson Kassör och ledamot av riksdagsgruppens arbetsutskott
Tone Tingsgård Ledamot av riksdagsgruppens arbetsutskott
Sven-Erik Österberg Gruppledare arbetsmarknadsutskottet
Carina Moberg Gruppledare civilutskottet
Pär Nuder Gruppledare finansutskottet
Ulrica Messing Gruppledare försvarsutskottet
Thomas Bodström Gruppledare justitieutskottet
Berit Andnor Gruppledare konstitutionsutskottet
Margareta Israelsson Gruppledare kulturutskottet 
Anders Ygeman Gruppledare miljö- och jordbruksutskottet
Tomas Östros  Gruppledare näringsutskottet 
Lars Johansson Gruppledare skatteutskottet 
Tomas Eneroth Gruppledare socialförsäkringsutskottet 
Mona Sahlin Gruppledare socialutskottet
Anders Karlsson Gruppledare trafikutskottet 
Marie Granlund Gruppledare utbildningsutskottet
Urban Ahlin Gruppledare utrikesutskottet
Susanne Eberstein Gruppledare EU-nämnden

 

2006-10-09 09:15