Fel att försämra för funktionshindrade

På onsdagens sammanträde för Nämnden för funktionshindrade beslöt majoriteten att höja lunchpriset för brukare inom så kallad daglig verksamhet till 40 kronor per dag, samt "begränsa" rätten till den externa verksamheten inom daglig verksamhet, exempelvis besök vid bondgårdar och bowling.

Debatten på nämndsammanträdet blev intensiv, och socialdemokraterna och vänsterpartiet motsatte sig majoritetens beslut.

Inger Göransson (s), andre vice ordförande i nämnden, yrkade avslag på besparingsförslagen för oppositionens räkning. Hon menade att de funktionshindrade har rätt till stimulans och ett bra liv enligt förarbetena till LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ulla-Britt Carlsson (s), ersättare i nämnden och tidigare kommunalråd, ifrågasatte varför majoriteten överhuvudtaget gör så kraftiga besparingar, året efter Örebro kommun gjorde ett överskott på nästan 300 miljoner kronor.

Här kan du läsa reservationen från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

2007-05-10 10:18