Fisun Yavas (s): Reinfeldts politik är kvinnofientlig

Regeringen Reinfeldts politik är kvinnofientlig

Sverige är inget jämställt land. Fortfarande behandlas människor vilket kön de har.

Man kan inte skapa jämställdhet genom politiska beslut, men det går definitivt att underlätta eller motverka jämställdheten genom politik. Efter tolv år vid makten är det därför rätt att konstatera att socialdemokraternas politik inte varit alltigenom framgångsrik. I en viss utsträckning har den fört utvecklingen i rätt riktning, fortfarande finns stora utmaningar.

Den nya borgerliga regeringen skulle med andra ord ha ett gyllene läge att ta denna uppgift på största allvar, och direkt börja arbeta för ökad jämställdhet. Tyvärr blev det inte så. Istället valde de att inte ta den utmaningen på allvar överhuvudtaget.

Regeringen Reinfeldts politik är direkt kvinnofientlig. Förslaget om höjd och obligatorisk a-kassa innebär att deltidsanställda betalar lika mycket som heltidsanställda. Samtidigt höjs kraven på vilka som har rätt till a-kassa, vilket gör att färre har någon nytta av de pengar man betalar.

Med tanke på hur ojämn fördelningen av vilka som arbetar heltid/deltid är, och med tanke på hur än mer ojämn den kommer att bli när borgarnas vårdnadsbidrag införs, är a-kasseförändringen i praktiken att anses som en straffskatt på kvinnor. Detta i ett läge när svenska kvinnor tjänar mindre än män, trots lika utfört arbete!

För att komma ifrån dessa djupa orättvisor finns flera vägar att gå, varav två är nödvändiga:

För det första måste kvinnors rätt till heltid säkerställas. Här har regeringen dock sagt att den lag som snart införs om heltider ska rivas upp. Och hur det blir med heltider i Örebro är ännu höljt i dunkel. Fortsätter den nya politiska majoriteten på den väg vi har idag, att alla nyutlysta heltidstjänster ska vara heltid, måste man hitta ny finansiering för sin politik, i och med att man redan intecknat kostnaderna för heltider till annat; vårdnadsbidrag till exempel. Eller väljer man, som man sa i valrörelsen, att riva upp heltidsbeslutet och på så sätt fortsätta att diskriminera kvinnor.

För det andra måste regeringen tänka om när det gäller utformningen av sin politik. Jag bedömer chansen för det vara så osannolik att jag helt avfärdar den möjligheten.

Sen måste ju givetvis arbetet för jämställdhet intensifieras, med kvoteringslagar till styrelser, kraftfullare likabehandlingslagar och diskrimineringsförbud och ökade resurser till kvinnors löner. Även här har dock jämställdhetsminister Nyamko Sabuni visat ett litet intresse för borgerligt nytänkande.

Alltså sätter jag mitt lilla hopp till den nya politiska majoriteten i Örebro, som nu kan och måste rädda ansiktet på sin regering.

Det ska bli spännande att höra Jämos granskning av denna politik. Men nej, just ja, Jämo tänker ju den nya regeringen avveckla!

Fisun Yavas, ledamot i kommunfullmäktige i Örebro (s)

2006-11-10 10:38