Fler unga i sysselsättning i Örebro

Pressmeddelande

2006-08-14 Socialdemokraterna i Örebro


Fler unga i sysselsättning


- Det är bra att fler ungdomar får sysselsättning, stöd och vägledning. Det är svårt att få jobb på dagens arbetsmarknad. Det behövs fler insatser, inte färre som högerpartierna förespråkar. De brukar fnysa åt arbetsmarknadsåtgärder, utan att ha något eget alternativ. Är det bättre att ungdomarna går hemma och drar och inte får hjälp att komma i arbete? frågar sig Eva-Lena Jansson, socialdemokrat, vice ordförande i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och riksdagskandidat.


Eva-Lena Jansson har vid ett flertal tillfällen i arbetsmarknadsnämnden, samverkansorgan inom arbetsförmedlingen, krävt att mer ska göras för att minska ungdomsarbetslösheten. Hon är kritisk till högerpartiernas obefintliga arbetsmarknadspolitik och förslag om att kraftigt försämra arbetsrätten.
Projektet heter ”Ungdomar i jobb” och finansieras av EU-medel och arbetsförmedlingen. Fyra personer, från kommunen och arbetsförmedlingen, kommer att jobba direkt i projektet med ungdomarna. Två av dessa är så kallade jobbcoacher som ska ha ett nära samarbete med lokala företag i Örebro.


Sammanlagt 200 ungdomar ska få plats i projektet från oktober 2006 till och med november 2007. Förutom att minst 100 personer ska gå ut i jobb är målet att ytterligare 50 ungdomar efter projekttiden ska ha fått en praktikplats eller påbörjat reguljär utbildning. 50 ska ha erbjudits annan lämplig åtgärd.

2006-08-15 11:25