Flera örebroare fick fina uppdrag i länet

Irén Lejegren valdes till ny ordförande i Regionförbundet (se separat nyhet här).

Torgny Larsson, fd ordförande i kommunfullmäktige i Örebro, valdes till ordförande i regionfullmäktige.

I Regionförbundets styrelse valdes även Jonas Karlsson som ordinarie ledamot från Örebro, och Carina Dahl till ersättare.

Håkan Bergman omvaldes till landstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Raul Björk omvaldes till landstingsfullmäktiges ordförande.

Till landstingsstyrelsen valdes, förutom Håkan Bergman, även Lisa Dahlpil, Roger Rådström som ordinarie, och Britt Öhman, Kemal Jelecak och Eva Rysén som ersättare.

Arne Dahlström valdes till ordförande i patientnämnden.

Ulrika Sandberg valdes till ordförande i beredningen för tillväxt och bildning.

Lisa Dahlpil omvaldes till ordförande i länsberedningen för Örebro-Lekeberg.

Martin Lind omvaldes till ordförande i beredningen för funktionshinder.

Ewa Viktorsson valdes till ordförande för länsmuseets styrelse.

 

(obs att valen formellt sker i respektive fullmäktiges församling).

2006-11-20 09:58