Flygplatsen viktig för hela Örebro

Idag presenterar Örebro flygplats ett fantastiskt rekord. Under 2006 fraktades 24 519 ton gods från Örebro Airport. Det är en ökning med 52 % jämfört med föregående år och den högsta noteringen i flygplatsens historia.

Flygplatsen är viktig för tillväxten och jobben i Örebro. Nu visar det sig att utvecklingsarbetet för flygplatsen ger resultat.

- Vi är glada för flygplatsens positiva utveckling. Det har vi jobbat hårt för, men ofta fått mothugg från delar av Örebros nya kommunledning, säger Jonas Karlsson.

Både miljöpartiet och folkpartiets Staffan Werme har ifrågasatt flyplatsens betydelse. Om den nya kommunledningen nu har en annan syn är det bra både för Örebro och flygplatsen.
Socialdemokraterna hoppas att den nya kommunledningen är villiga att diskutera fler förslag för att utveckla flygplatsen.

- Vi har redan föreslagit att bygga ett järnvägsspår till flygplatsen för att ytterligare stärka Örebro som handelsstad, avslutar Jonas Karlsson.

För mer information kontakta Jonas Karlsson (s), 070-63113 63

 

 

2007-01-30 11:27