För oss socialdemokrater är rätten till heltid en viktig jämställdhetsfråga

Signaturen ”Molly” har missförstått varför rätten till heltider är så viktig. Jag ska kort redovisa mina argument varför. Men först vill jag poängtera att det just handlar om en rätt till heltid, och inte en skyldighet. Molly har fel när hon skriver att alla måste vara heltidsanställda. Heltid ska var en rättighet, men det ska finnas en möjlighet att arbeta deltid.

Rent konkret innebär det att alla nya tjänster som utlyses i Örebro ska vara heltider, men om man vill arbeta deltid får man ta upp det med sin arbetsledare om en lägre tjänstgöringsgrad. När beslutet om heltidstjänster togs bestämde vi att kommunen skulle vara generösa med möjligheten att arbeta deltid för dem som så önskar.

Om Molly gör en snabb översyn över hur hennes kollegor ser på detta vet jag att den stora majoriteten tycker att de har för låg tjänstgöringsgrad. Signaturen Molly är ganska ensam i att inte vilja ha rätten att välja en heltidstjänst. För de allra flesta är problemet att de inte får ekonomin att gå ihop, mycket på grund av att man inte får jobba tillräckligt mycket.

Väldigt många som vill arbeta heltid får nämligen inte göra det. Detta är ett särskilt stort problem inom handeln, men tyvärr även inom vård- och omsorgssektorn. I båda dessa sektorer är det främst kvinnor som arbetar.

Vad den styrande majoriteten har velat göra är att komma till rätta med detta problem. Vi tycker nämligen att det är ett problem att personer inte tillåts arbeta så mycket som krävs för att de ska kunna ha ett bra liv och en god ekonomi. Vi tror dessutom att det här är något som även brukarna tjänar på, genom att samma personal är på plats i högre grad, personalen mår bättre och känner en trygghet som även speglas i det arbete de presterar.

Så argumenten för den regel om heltider som vi socialdemokrater har infört tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet är flera: personalen tjänar på det, brukarna vinner på det, det leder till ökad jämställdhet och man har fortfarande kvar möjligheten att arbeta deltid. Det är ett val man gör, inget tvång. Idag betalas cirka 100 miljoner kronor ut i timlöner till vikarier. Använder man dessa pengar till högre tjänstgöringsgrad behöver det inte kosta så mycket pengar. Och även om det kostar en del så kan i alla fall inte jag acceptera att kvinnors löner och möjligheter hålls tillbaka bara för att det är billigast så.


Carina Dahl (s)
Kommunalråd med ansvar för Social välfärd

2006-11-22 09:41