Förbättra stödet till personer med funktionsnedsättning

Många länsinvånare upplever svårigheter i sina kontakter med myndigheter och samhällsinstanser. Särskilt personer med funktionsnedsättning känner sig ofta illa behandlade, kontrollerade eller ifrågasatta. Dessa problem kan minskas genom att ett brukarstödscentrum för personer med funktionsnedsättning skapas, skriver Martin Lind (s), i en motion till landstingsfullmäktige och Carina Dahl (s), i en motion till kommunfullmäktige i Örebro kommun.

- Med ett brukarstödscentrum som har till uppdrag att ge råd och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga förbättras möjligheten till delaktighet för alla, säger Martin Lind, ordförande (s) i landstingets beredning för funktionshinder.

- Brist på service och dålig information återkommer på de flesta möten med personer med funktionsnedsättning. När vi deltagit på flera möten med Dövas Förening i Örebro har detta diskuterats mycket och vi tycker att det är dags att kommunen och landstinget undersöker hur dessa problem kan minskas, säger Carina Dahl, oppositionsråd (s) i Örebro kommun.

I rapporten "Brukarstödscentra – verktyg till empowerment och full delaktighet?" görs en utvärdering av den tidigare s-regeringens satsning på brukarstödscentra finansierade av Allmänna arvsfonden. I den utvärderingen finns många värdefulla erfarenheter samlade, vilka kan ligga till grund för utformningen av ett brukarstödscentrum i Örebro län.

2007-12-07 10:19