Försämrad utbildning för förskolepersonal

Samtidigt som Arbetsmiljöverket lyfter behovet av ökade utbildningsinsatser för förskolepersonal så får personalen på våra förskolor mindre pengar till utbildning än tidigare år.

Med anledning av Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsmiljön på förskolorna har Lena Baastad lämnat in en enkel fråga till Lennart Bondeson att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde senare i veckan.

När Arbetsmiljöverket undersökte arbetsmiljön på förskolorna i länet ställdes krav på förbättringar på så gott som samtliga förskolor. En av de punkter som särskilt lyfts fram är att personalen saknar aktuell kunskap i lyft- och förflyttningsteknik.

- Samtidigt som Arbetsmiljöverket lyfter behovet av ökade utbildningsinsatser för förskolepersonalen så beslutar Skolnämnd nordväst att personalen på förskolorna ska få mindre pengar till utbildning och friskvård än tidigare år. Vi har också framfört kritik mot att förskollärare inte ska få ta del av Lärarlyftets riktade utbildningsinsatser, säger Lena Baastad, oppositionsråd för socialdemokraterna.

- Kommunens bokslut pekar på ett rekordöverskott för andra året i rad. Jag är orolig för att kommunledningen inte prioriterar personalen i förskolan trots god kommunal ekonomi och jag frågar Lennart Bondeson om det kommer att genomföras några riktade satsningar på kompetensutveckling för förskolans personal, fortsätter Lena Baastad.

2008-01-28 14:53