Försämringar, stopp och systemskifte efter sex månader under högerkoalitionen

Söndagen den 1 juli markerar sex månader med borgerligt styre i Örebro. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har därför sammanfattat det första halvåret i en rapport som visar på att Örebro under högerkoalitionen redan genomgått tydliga försämringar, trots att det ekonomiska läget är starkare än någonsin.

- Förra året gjorde Örebro kommun ett överskott på cirka 300 miljoner, och i år pekar prognoserna på ett överskott på uppemot 200 miljoner kronor. Ändå väljer högerkoalitionen att göra stora försämringar för örebroarna. Det kan inte finnas något annat än skäl att de helt enkelt vill göra detta, säger Jonas Karlsson, oppositionsråd (s).

Rapporten innehåller flera exempel på försämringar som högerkoalitionen genomfört, men som oppositionen menar är onödiga. Några exempel är att matsalen på Sofiagården stängts, besparingar har skett inom dagvården för dementa, och löften om mindre barngrupper inom förskolan har brutits.

- Trots att kristdemokraterna lovade mindre barngrupper i förskolan under valrörelsen väljer högerkoalitionen nu att inte satsa pengar på förskolan fast behoven är stora. Det kommer att leda till större barngrupper, vilket både är dåligt och onödigt, säger Malin Andersson, politisk sekreterare (v).

- Genom att försämra dagvården för dementa kan det leda till ökade kostnader för vård istället. Det man gör kan alltså både vara en försämring för den enskilde, och leda till en dyrare kommunal verksamhet, säger Carina Dahl, kommunalråd (s).

Det första halvåret har inte bara inneburit onödiga försämringar för örebroarna. Högerkoalitionen har fortsatt att stätta stopp för viktiga framtidsprojekt för Örebro, samt genomföra ett tydligt systemskifte där marknaden sätts före människan.

- Det finns flera exempel på systemskiftet. Inom programområde Samhällsbyggnad ska så kallad utmaningsrätt införas, vilket riskerar innebära att fritidsgårdar och bibliotek marknadsutsätts. Det är ett tydligt systemskifte, som jag inte tror att örebroarna stöder, avslutar Jonas Karlsson.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

2007-06-29 12:36