Förslag till lösning på "hotellbråket"

Vid en hastigt inkallad pressträff på måndagen presenterades en lösning på "hotellbråket". Förhoppningen var att lösningen skulle ha presenterats gemensamt av majoritet och opposition, även om socialdemokrater haft en central roll i att få lösningen accepterad av de inblandade parterna.
 
- Striden om det planerade hotellet i Medborgarhuset har bara förlorare och vi kan inte bara se på när Örebros position som mötesplats hotas. Därför har vi ägnat en hel del kraft åt att försöka hitta en lösning på konflikten mellan hotellen i stan. Genom många förtroendefulla samtal har en sådan lösning nu presenterats, säger Roger Andersson, s-gruppledare i Örebroporten (tidigare styrelseordförande i bolaget).
 
Förslaget till lösning på konflikten kring hotellens bokningar innebär att ett nytt bokningsföretag ska bildas på ett sådant sätt att alla hotell i Örebro får insyn i verksamheten. Det innebär en förändring av den "convention bureau" som tidigare varit avsedd att startats inom Örebrokompaniet. Därför har Örebrokompaniets representanter haft en mycket central roll i diskussionerna om en lösning på konflikten.
 
- Medan Kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme (fp) ägnat kraft åt att partipolitisera och ytterligare krångla till en redan krånglig konflikt kring det planerade hotellet i Medborgarhuset, har vi ägnat oss åt att hitta en lösning som alla parter kan acceptera, säger Lena Baastad, oppositionsledare (s).
 
- Vi har varit kritiska till hur frågan har hanterats. Information har undanhållits både styrelsen i Örebroporten och kommunstyrelsen. Staffan Werme har dessutom förvärrat konflikten när han gått in och agerat som om han var styrelseordförande i Örebroporten. Den typen av agerande har inte Örebro råd med – så här viktiga frågor borde vi försöka vara överens om, säger Jonas Karlsson, oppositionsledare (s).
 
- När vi berättade för Staffan Werme om denna lösning var han inte intresserad av en partiöverskridande diskussion, trots att de inblandade vädjade om detta. Därför känner vi oss nu tvungna att på egen hand informera om den lösning som det finns acceptans för, säger Lena Baastad, oppositionsledare (s).
 
- Medan konflikten trappats upp har vi kontinuerligt haft kontakter med hotellen. Roger Andersson har bra kontakter med alla inblandade och tillsammans med Örebrokompaniets representanter har denna lösning blivit verklighet, säger Jonas Karlsson, oppositionsledare (s).
 
För mer information:
Lena Baastad, oppositionsledare (s), 070-3751637
Jonas Karlsson, oppositionsledare (s), 0765-514003
2007-10-22 11:57