Första mötet för nytt kommunfullmäktige

På kommunfullmäktigemötet, som ägde rum i det iskalla Badhuset, behandlades bland annat delårsbokslutet, med ett överskott som mycket väl kan landa över 200 miljoner kronor över det budgeterade resultatet. Ett fantastiskt resultat som den avgående kommunstyrelseordföranden Mats Sjöström och socialdemokraterna lämnar över till den nya majoriteten.

- Det är lite bittert att det överskott vi har lyckats arbeta ihop tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet nu ska gå till borgerlig politik, sade Mats Sjöström. Om ni tycker att jag skryter, så beror det på att ekonomin är så bra!

Många debutanter fanns med bland de socialdemokratiska fullmäktigeledamöterna. På bilden nedan syns fyra allvarssamma nykomlingar; Sofia Lindstrand, Emma Lidell, Emina Gacic och Dennis Begic.

På fullmäktigesammanträdet valdes avgående kommunalrådet Irén Lejegren till andre vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium, som i övrigt består av ordförande Lars O Molin (kd) och Britta Bjelle (fp).

En av de nya fullmäktigeledamöterna som passade på att kliva upp i talarstolen direkt var Peter Dahlgren (till höger), som under den gångna mandatperioden suttit i Fastighetsnämnden. Han pratade om energisparande åtgärder i kommunens fastigheter. Hans inlägg kan du läsa här.

Man har gjort flera projekt för minskat oljeberoende, berättade Peter Dahlgren, och tog Lillåns skola och Adolfsbergsskolan som exempel.

Den nya socialdemokratiska fullmäktigegruppen består av en blandning mellan nytt och gammalt, erfarna och unga. På bilden ovan syns kommunfullmäktiges förre ordförande Torgny Larsson och Linda Eriksson, ny i kommunfullmäktige.

 

2006-11-15 13:33