Frihet, fred och demokrati i fokus för Lena Hjelm-Wallén

"Globaliseringen är ju egentligen inget nytt", sade Lena Hjelm-Wallén när hon på torsdagen samtalade med socialdemokratiska och LO-anslutna på den facklig-politiska lunchen i Socialdemokraternas lokal. Tvärtom, menade hon, har beroendet av omvärlden funnits enda sedan vikingatiden.

Hon menade att det är viktigt för de demokratiska partierna att fortsätta ha en relation och ett samtal med de människor som är mest oroliga inför globaliseringen och internationaliseringen. Det är viktigt för att dels motverka rasism, men också för att ge människor insikten att ju mer beroende länder blir av varandra, desto mindre är risken för krig och konflikt.

Lena Hjelm-Wallén, som var Sveriges utrikesminister mellan 1994-1998, och som nu på senare år ingått i det konvent som tog fram förslaget på nytt fördrag för EU, berättade att hon är varm EU-anhängare, men att demokratin fortfarande är fast förankrad på nationell nivå. Samtidigt är det viktigt att både stärka EU och FN, men gör först vad man kan på den egna kontinenten innan man börjar titta på global demokrati.

Idag är Lena Hjelm-Wallén ordförande i Olof Palmes Internationella Center. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är de långsiktiga mål som dominerar verksamheten.

En av Palmecentrets viktitgaste verksamheter är att verka för internationell förståelse genom att förmedla pengar till projekt. Hela det svenska biståndsarbetet har blivit svårare efter maktskiftet i Sverige och Lena Hjelm-Wallén kritiserade nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson, M, för regeringens biståndspolitik. Regeringen har skurit ner kraftigt på stödet till biståndsinformation och upplysning kring olika projekt, vilket är en viktig del av bland annat Palmecentrets verksamhet.

Förre kommunalrådet i Örebro, Axel Gisslén, berättade om hur de ryska myndigheterna i praktiken likviderat alla de socialdemokratiska partierna i Ryssland. Lena Hjelm-Wallén menade att regeringen har fel som beslutat att stoppa biståndet till demokratiprojekt i Ryssland.

Hon kritiserade även migrationsdomstolen som slagit fast att det inte råder någon väpnad konflikt i Afghanistan och Irak. Lena Hjelm-Wallén är ordförande i Svenska Afghanistankommittén, och hon tycker det är beklagligt att judikaliseringen av migrationsfrågorna nu lett fram till detta. Hon påminnde om att Socialdemokraterna motsatte sig skapandet av migrationsdomstolen, men att den dåvarande regeringen blev överkörda av de andra sex partierna i riksdagen.

Lena Hjelm-Wallén avslutade med att säga att läget i Afghanistan är kritiskt. Den internationella närvaron där är även oerhört viktigt. Däremot gör USA:s insatser mer skada än nytta.

 

På vår bildblogg kan du se fler bilder från lunchen med Lena Hjelm-Wallén.

2008-04-11 11:34