Fruktansvärt att ta bort Örebronormen!

Den nya politiska majoriteten i Örebro kommun skriver i sin budget för 2007 att de vill ”se över” den så kallade Örebronormen. Örebronormen innebär att barnfamiljer får ett något högre försörjningsstöd då man får samma summa för barn i åldrarna 0-6 år, vilket inte är fallet i riksnormen. Dessutom höjs nivåerna då avdrag inte görs för mat i förskolan, och ett schablontillägg görs för hushållsel och hemförsäkring. För dem som levt på försörjningsstöd under en längre tid utgår dessutom ett tillägg för att ytterligare underlätta ekonomin.

- Jag tycker att det är förskräckande hur de nya majoriteterna på riksplanet och i kommunen ser på de människor som har det allra tuffast. Först var det sänkt a-kassa och nu ska även nivåerna för försörjningsstöd ”ses över”. Det är ett cyniskt sätt att agera, som enbart leder till ökade klyftor, säger Carina Dahl, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för social välfärd.

 Örebronormen innebär för vissa hushåll en bättre ekonomi på uppemot tusen kronor i månaden. Pengar som kan användas till medlemsavgifter till idrottsföreningar för barnen, nya vinterkläder, kanske en resa för familjen till Stockholm, och som gör att människor i Örebro som lever på försörjningsstöd har en något drägligare tillvaro än vad de annars hade haft.

- Genom att slå undan benen för familjer på försörjningsstöd slår man på dem som har det allra tuffast. Samtidigt vill dessa partier sänka förmögenhetsskatt, värnskatt och förmögenhetsskatt. Högerkoalitionen resonerar på ett sätt där målet uppenbart är att skapa ett Örebro med ökade orättvisor och klyftor. Det är, för att uttrycka sig milt, fruktansvärt, säger Carina Dahl, och uppmanar det tillträdande kommunalrådet Rasmus Persson (c) att inte ta bort Örebronormen.

2006-11-24 13:39