Gammaldags kunskapssyn

 
När programnämnd Barn och Utbildning på torsdagen behandlar remissvar på betänkandet om mål och uppföljning i grundskolan kommer socialdemokraterna och vänsterpartiet lägga ett eget förslag till yttrande.


- Jag tycker att det är bra att det görs en översyn om kunskapsmålen i skolan. Men samtidigt är jag orolig över den kunskapssyn som utredningen förmedlar. Genom att föreslå att blockbetygen i skolan ska tas bort, visar man tydligt att man tycker det är viktigare att ha enskilda kunskaper i ett ämne än att kunna sätta in kunskapen i ett sammanhang och använda sig av den, säger Mussie Ephrem, (v) med ansvar för barn och utbildningsfrågor.


Det är nödvändigt att se över kursplanerna. Men med det förslag som nu föreligger och som föreslår en mer detaljerad styrning, finns det en uppenbar risk att lärarnas möjligheter att styra undervisningen kraftigt begränsas. Utredningen föreslår också att de nationella proven i ännu större grad ska styra vilket betyg eleven får. Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Örebro är starkt kritiska till detta.


- Att föreslå att ett enda provtillfälle ska styra betygssättningen förmedlar en väldigt ytliga syn på kunskap. Kunskap handlar om mer än att läsa för prov. Jag och andra socialdemokrater menar att kunskap skapas när elever förstår på djupet, kritiskt kan reflektera och kan använda ämneskunskaper genom att sätta dessa i ett sammanhang. Om man delar den kunskapssynen, kan man inte mena allvar med att det är det nationella provet som i högre grad ska styra vilket betyg eleven får, säger Lena Baastad, socialdemokraternas oppositionsråd med ansvar för barn och utbildningsfrågor.
 

Lena Baastad, (s), 070-375 16 37
Mussie Ephrem, (v), 070-519 39 45

2007-10-11 13:56