Gör kommunens webbplats mer demokratisk!

 

I förnyelsen av demokratin och delaktigheten kommer Internet spela en central roll. Där finns nya möjligheter till dialog och kommunikation.

- Jag tycker Örebro kommun borde våga tänka nytt. Hitintills har arbetet varit i stort varit inriktat på tjänster som kan förenklas och göras mer kostnadseffektiva med IT och webben. Det har handlar mer om förvaltning och byråkrati än demokrati och kreativitet, säger Peter Dahlgren (S)

Socialdemokraterna lägger ett förslag i kommunfullmäktige att arbetet med orebro.se också koncentreras på medborgarnas delaktighet och möjligheter att påverka genom IT.

- Ledorden för kommunens webb borde vara eDemokrati och eDeltagande. Kommunens hemsida skulle kunna vitalisera, öppna och kanske till och med förnya medborgarnas möjligheter att delta i kommunens processer och beslut. Nu skulle vi inte bara sätta medborgaren i centrum – utan medborgarna i centrum, säger Peter Dahlgren (S).

I Socialdemokraternas förslag finns flera exempel på vad som skulle kunna göras.

- Örebro kommun skulle med hjälp av Internet kunna lyfta fram besluten innan de blir beslut genom en egen ”public service”-funktion. Kommunen borde ha både budget och trafiksimulatorer som kan vara grunden i en förnyad dialog mellan tjänstemän, politiker och medborgare. Jag tycker dessutom att Örebro kommun måste börja släppa på sitt fantastiska kartmaterial för att låta fler delta i planeringen av vår stad, avslutar Peter Dahlgren (S)

Klicka här om du vill läsa motionen.

För mer information kontakta
Peter Dahlgren (S), kommunfullmäktigeledamot, 0703-49 74 94

2008-03-07 06:47