Gustavsvik får nytt bullerskydd

Under en längre tid har frågan om järnvägens höga ljudnivå förbi Gustavsvik diskuterats. Nu har Banverket och Örebro kommun funnit en teknisk lösning som för första gången används i stor skala. Det är en ny bullerskärm som kan halvera bullret från järnvägen.

- På det här sättet hoppas vi kunna fortsätta arbetet med att bibehålla och utveckla en av Sveriges populäraste och attraktivaste campingplatser, säger Jonas Karlsson, kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnad.

Den låga skärmen monteras snabbt och enkelt med magneter i rälsen. Den kan lika enkelt monteras ned, vilket är bra vid banarbeten. KTH och Banverket har gjort försök som visar att skärmarna ger en genomsnittlig ljuddämpning på mellan sju och tio dB.

Nu bjuds media in när den första delen av bullerskyddet sätts på plats vid Gustavsvik.

Välkommen till järnvägsövergången vid Gustavsvik den 29/12 klockan 11.30.

För ytterligare information kontakta Jonas Karlsson, 070-631 13 63

2006-12-22 09:40