Heltiderna minskar med Högerkoalitionen i Örebro

27 maj hanterar komunstyrelsen i Örebro Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2008 för Örebro kommun.

Jämställdhetsplanen är ett dokument som handlar om relationen mellan arbetsgivaren och den anställde. I den går att läsa:

Under 2006 fanns beslut om att alla lediga arbeten skulle kungöras som heltid vilket innebar att andelen visstidsanställda heltider ökade till 70%. Under 2007 har andelen heltidsanställda kvinnor minskat till 58%. För män har ingen liknande minskning skett.

- Svart på vitt. Ord och inga visor. Om vi inte politiskt kräver att anställda ska erbjudas heltid så ökar antalet deltidsanställda kvinnor. Kvinnor som får sämre möjlighet till försörjning och sämre ekonomi, säger Ulrika Sandberg (s), oppositionskansliet.

- Borgarna i Örebro beslutade att ta bort kravet på heltider - på bara ett år betyder det att många kvinnor i Örebro kommun får sämre ekonomi, avslutar Ulrika Sandberg (s).

2008-05-27 11:17