Högerkoalitionen gör kraftiga försämringar trots urstark ekonomi!

Pressmeddelande
2007-05-22 Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Örebro


Jonas Karlsson, oppositionsråd (s) 076-551 40 03
Murad Artin, oppositionsråd (v) 070-376 03 98


Högerkoalitionen gör kraftiga försämringar trots urstark ekonomi!


Örebro kommun redovisade ett överskott på nära 300 miljoner kronor för 2006. Prognosen för 2007 pekar på ett överskott på drygt 130 miljoner kronor och kommunens ekonomi för 2008 ser mycket stark ut. Samtidigt tvingas verksamheterna i Örebro kommun till stora sparbeting. Hemtjänstpatruller dras in, matsalen på Sofiagården försvinner, barnomsorgen pressar in fler barn på varje avdelning och förutsättningar för de funktionshindrade försämras.


- Vi måste alltid ha en god ekonomisk hushållning i kommunen och aktivt arbeta med effektiviseringar och rationaliseringar. Men det vi ser nu innebär allvarliga försämringar av människors tillvaro och vardag, samtidigt som kommunen gör rekordstora överskott, säger Jonas Karlsson, oppositionsråd för Socialdemokraterna.


På dagens kommunstyrelsesammanträde föreslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att kommunen måste skaffa sig ett bättre grepp om ekonomin för att undvika onödiga försämringar.

- Vi menar att Örebro kommun i största möjliga utsträckning ska lösa de problem och hinder som människor upplever i Örebro. Vi vill använda de resurser som finns på ett så klokt sätt som möjligt. Borgarna spar inte för att de måste, utan för att de vill, säger vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin.


För synpunkter och kommentarer går Murad Artin och Jonas Karlsson att nå efter kommunstyrelsens sammanträde.

2007-05-22 15:21